ALMERE - Donderdag 8 november 2018 is minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op uitnodiging van wethouder van Garderen op werkbezoek geweest in het kader van Cultuur in Flevoland. De minister is ontvangen en rondgeleid door wethouder Van Garderen van de gemeente Almere en gedeputeerde Rijsberman van de provincie Flevoland.

Wethouder Van Garderen en gedeputeerde Rijsberman hebben de minister meegenomen in het verhaal over het ontstaan van Flevoland en Almere en de bijzondere kenmerken van de culturele infrastructuur in Flevoland, waar Land Art, architectuur en Erfgoed een belangrijke plek innemen.

Door in gesprek te gaan met 40 cultureel ondernemers, kunstenaars, makers, jongeren, podia en organisatoren, heeft de minister een eerste indruk gekregen van wat Flevoland en Almere te bieden hebben op cultureel gebied.

Wethouder van Garderen: ‘Flevoland, pionieren, avonturieren en ontdekken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pionieren gaat met vallen en opstaan en nu, 100 jaar na het startsein voor de uitvoering van de Zuiderzeewet en met ruim 40 jaar Almere gaan we een volgende fase in. Tijd voor een zelfbewust Almere en Flevoland waar wij elke dag geschiedenis maken! Het is nu hoog tijd om waarde toe te voegen aan onze leefomgeving en wat leent zich daar nu beter voor dan kunst en cultuur!’.

'Cultuur begint met wat het doet met een mens. Het is belangrijk dat dit van jongs af aan wordt meegegeven. Daarom hecht ik zo'n belang aan cultuureducatie. Flevoland heeft zeker iets te bieden. Hier zit nog ontzettend mooie ruimte. Het is een hele mooie gedachte dat er in deze provincie een hele generatie is die nu voor het eerst een humuslaag kan gaan leggen en kan gaan bouwen aan cultuur. De meest mooie ontwikkelingen gebeuren namelijk niet in een netjes aangeharkte omgeving.' aldus minister Van Engelshoven.

Cultuurprofielen
Afgelopen zomer heeft de provincie Flevoland met de gemeente Almere en de gemeente Lelystad gewerkt aan haar culturele regionale profiel, het Flevoprofiel, en dit op 31 oktober aan de minister van OCW gestuurd. In dit Flevoprofiel staat wat er cultureel kenmerkend is voor de provincie, wat er al aan samenwerking gebeurt op cultureel gebied en waar Flevoland verder op in wil zetten.

Daarnaast vormen de provincie en de gemeenten Almere en Lelystad (een deelregio van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). In dit MRA-verband willen Almere en Flevoland samenwerken met de 6 andere deelregio’s en Amsterdam, onder andere op het gebied van data en onderzoek, marketing en promotie, Land art, broedplaatsen, erfgoed, cultuureducatie en talentontwikkeling. Naast inwoners, gaat het daarbij ook om cultuur voor bezoekers uit de MRA en (inter)nationale toeristen.

Cultuur op hoger plan
De minister vindt het belangrijk dat de toekomstige plannen niet van bovenop worden vormgegeven, maar aansluiten bij de kracht en de ontwikkelingen in het culturele veld zelf. Zij heeft daarom steden en regio’s verzocht om culturele profielen in te dienen.

Op deze manier kan bij de samenstelling van de basisinfrastructuur, zoals de Raad voor Cultuur bepleit, sterker rekening gehouden worden ‘met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio, en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars’. De profielen worden als overheden gezamenlijk voorgelegd aan de Raad voor Cultuur.

In de komende periode wordt de samenwerking tussen het Rijk en de cultuurregio’s nader vormgegeven onder andere door de ontwikkeling van Proeftuinen.