ALMERE - Op donderdag 7 september controleerde gemeente Almere, samen met de politie en andere partners, het bedrijventerrein Gietersplaats in Waterwijk. In totaal zijn 78 panden bezocht. Er zijn meerdere overtredingen aangetroffen.


Gemeente Almere, Politie, RIEC, Belastingdienst, Douane, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, UWV, Liander en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren aanwezig tijdens de controle. Deze controle was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op onder meer het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Bij de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

- In één pand zijn hennepgerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen.

- Er is 2 kilo sisha-tabak aangetroffen en in beslag genomen.

- In één pand werd geslapen, dit is een overtreding van het bestemmingsplan.

- Bij één pand was een illegaal bouwwerk geplaatst.

- Er was een persoon aan het werk met een gemeentelijke uitkering en twee personen met een uitkering van het UWV.

- Meerdere kleinere overtredingen op het gebied van brandveiligheid, zoals niet gekeurde blusmiddelen.

- In twee panden was sprake van ongeoorloofd gebruik van elektriciteit.

- De Omgevingsdienst heeft meerdere overtredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een vetvangput.

- De NVWA heeft meerdere overtredingen geconstateerd op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, allergenen, procesbeheersing en dierenwelzijn.

Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is verder rustig verlopen.

Burgemeester Hein van der Loo: "Veilig wonen en werken in Almere. Daar maak ik mij sterk voor. Daarom zijn integrale controles belangrijk. Ik bedank de gecontroleerde bedrijven voor hun medewerking en begrip. Samen met professionele partners bekijken wij of alles volgens de regels gaat. Fijn als we constateren dat het oké is. Zo niet, dan nemen we maatregelen."

Vermoedt u dat er sprake is van criminele activiteiten in een pand of in uw omgeving?

U kunt signalen op verschillende manieren met ons delen:

Bij de gemeente Almere via 14 036, www.almere.nl of door te mailen naar: meldpuntondermijning@almere.nl;

Bij de politie via 0900-8844 of (bij spoed) 112;

Bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.