ALMERE - Vandaag kregen 22 Almeerders een lintje opgespeld voor hun bijzondere inzet voor de samenleving. Zij ontvingen de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Hein van der Loo. Vijftien mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zes personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Twee Almeerders kregen de Koninklijke onderscheiding in de gemeente Leusden en Utrechtse Heuvelrug omdat zij zich ook in die regio als vrijwilliger inzetten. Het gaat om vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, cultuur, kerkelijk leven, natuur, gezondheidszorg, mantelzorg of openbare orde en veiligheid.

Burgemeester Hein van der Loo: "Het is een feest om zoveel Almeerders vandaag hun Koninklijke onderscheiding te mogen opspelden. Deze mensen hebben ieder op hun eigen manier grenzen verlegd om een bijdrage te leveren aan Almere en daarbuiten. Ze hebben een pioniersrol op zich genomen met hun tomeloze inzet. Het is kenmerkend voor Almere, een stad die 50 jaar geleden werd bedacht aan de tekentafel en door mensen is vormgegeven tot een plek waar we nu met veel plezier wonen en werken."

Deze 22 Almeerders hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen:

Ruud Rouvoet, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ingrid van der Voort, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Charles van der Horst, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ineke van der Laan-van der Meer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

René ter Borgh, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Maria Muelink-Wetterhahn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marcel Mannens, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Anneke de Wijs-Vink, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Faber, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Stephanie Chrispijn-Heeffer, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Reinier Rossen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Judith Smeekes-Wijnen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Pedro Montero Ramirez, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Anke van 't Land-Mafait, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Kees Tadema, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Monique Dekker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Theo Willemstein, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Marijke Brugmans, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Fred Kuiters, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Madsy Mossel-Breeveld, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Pierre den Os, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Arnoud van Oord, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Feestelijke bijeenkomst

De Lintjesregen vond dit jaar plaats tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het Stadhuis van Almere. De mensen die een Koninklijke onderscheiding krijgen, weten dit niet van tevoren en worden door hun naasten vaak met een smoes naar de bijeenkomst gebracht.

Nomineren voor een Koninklijke onderscheiding

Maatschappelijke organisaties en individuele burgers kunnen kandidaten voorstellen bij de gemeente. Eerst brengt de burgemeester een advies uit over deze voorstellen, en vervolgens brengt de commissaris van de Koning een advies uit. Daarna gaan de voorstellen naar het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering als het over onderscheidingen gaat. Op advies van het Kapittel worden door ministers de voorstellen voorgedragen aan Zijne Majesteit de Koning.

Wilt u zelf een inwoner van Almere nomineren voor een Koninklijke onderscheiding? Lees op onze website hoe dit werkt, daar is ook het voorstelformulier te vinden: Koninklijke onderscheiding.