ALMERE - Dit jaar hebben zeventien Almeerders een lintje opgespeld gekregen voor hun bijzondere inzet voor de samenleving. Zestien mensen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun lokale verdiensten, en één persoon werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Burgemeester Hein van der Loo: "Ik ben ontzettend trots op deze Almeerders die ik vandaag hun Koninklijke onderscheiding mag opspelden. Zij zijn een voorbeeld voor anderen, want mensen maken de stad. Dankzij deze vrijwilligers is onze stad een plek waar mensen samen leven, sporten, voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken."

Tijdens de Lintjesregen ontvingen zeventien mensen een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere activiteiten voor de samenleving:

Els van Boxtel

Frits van Buuren

Ate Douma

Ali Eijswilder

Dirk van Geijlswijk

Rens van Grinsven

Dick Hamaker

Theo Holtslag

Rinus Hofs

Hans Lap

Wilma van Lijf (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Romeo Lobo

Stefan Obbens

Inez Sandfort

Anton Spaan

Charles Valent

Patrick Willems

Het gaat om vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.

De Lintjesregen vond dit jaar plaats tijdens een bijeenkomst in de Kunstlinie. De Almeerders die een Koninklijke onderscheiding krijgen, weten dit niet van tevoren en worden door hun naasten vaak met een smoes naar de bijeenkomst gebracht.

Maatschappelijke organisaties en individuele burgers kunnen kandidaten voorstellen bij de gemeente. Eerst brengt de burgemeester een advies uit over deze voorstellen, en vervolgens brengt de commissaris van de Koning een advies uit. Daarna gaan de voorstellen naar het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering als het over onderscheidingen gaat. Op advies van het Kapittel worden door ministers de voorstellen voorgedragen aan Zijne Majesteit de Koning.

Wilt u zelf een inwoner van Almere nomineren voor een Koninklijke Onderscheiding? Dat kan via het voorstelformulier.