ALMERE - De gemeente Almere is bezig met het renoveren van de Leeghwatersluis in de Leeghwaterplas. De sluis krijgt onder andere nieuwe deuren, een nieuw bedieningshuisje en is straks energieneutraal. Helaas hebben de voorbereidingen van deze werkzaamheden meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gedacht. Daardoor blijft de sluis dit vaarseizoen dicht.

Dit betekent dat doorvaart langs de Leeghwatersluis dit vaarseizoen niet mogelijk is. De sluis zal begin oktober weer open zijn. Kanoërs kunnen wel langs de sluis. De gemeente Almere brengt een voorziening aan, waardoor zij over land langs de sluis kunnen.

De overige vaartuigen kunnen gebruik maken van de alternatieve route die apart wordt aangeven. Deze route gaat via de Leeghwaterplas, Waterwijk, Markerkant en Kruidenwijk naar het Beatrixpark. De route gaat in principe 20 april open. Omdat we moeten baggeren, kan dit iets later zijn. De route wordt met borden aangegeven.

De Hoge Vaart is bereikbaar via de Lange Wetering of de Noorderplassen. Ook de route van het Weerwater naar de Leeghwaterplas langs het centrum en Filmwijk is open.

Op de bijgevoegde kaart zijn de alternatieve vaarroutes te zien.