ALMERE - Almere krijgt als landelijke koplopergemeente 550.000 euro extra van het Rijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Met het geld van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt en verbreedt Almere de onafhankelijke cliëntondersteuning verder in 2019 en 2020. Onder andere voor mensen met psychische klachten, diverse culturele achtergronden of complexe onderwijsvragen. Er komt ook een sterkere verbinding met lotgenoten- en maatjescontact. En Almere steunt verschillende andere projecten. Bijvoorbeeld gericht op inwoners met niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking.


Gemeenten organiseren de toegang tot hulp en ondersteuning zo goed en laagdrempelig mogelijk. Voor sommige inwoners is de stap naar een instantie toch te groot of is het lastig om te vertellen wat ze nodig hebben. Er zijn ook inwoners die al wel helder hebben wat hun behoefte is, maar die niet weten waar ze terecht kunnen met hun vraag. In al dit soort gevallen kan een onafhankelijke cliëntondersteuner uitkomst bieden. Het kunnen inschakelen van een OCO is sinds 2015 wettelijk verplicht. Het is voor inwoners altijd gratis. Iemand kan ook én een OCO én iemand uit de eigen omgeving vragen om mee te denken bij gesprekken met instanties.

Hoe is het in Almere georganiseerd?
MEE IJsseloevers voert sinds 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning uit in Almere met beroepskrachten. Naast MEE is sinds eind 2018 OCO Almere actief. Dit is een netwerk van vrijwillige ervaringsdeskundigen. Dit zijn Almeerders die zelf goed weten hoe het is om te leven met bijvoorbeeld autisme, psychische klachten of een lichamelijke beperking. Het netwerk is gevormd door Almeerse patiënt- en cliëntorganisaties. OCO Almere startte met 21 ervaringsdeskundigen. Dit zijn er nu ruim dertig. Met begeleiding van een coördinator en de betrokken organisaties hebben de ervaringsdeskundigen al ruim 130 mensen geholpen.

Wethouder Jerzy Soetekouw: "Het is mooi om te zien hoe de ervaringsdeskundigen opbloeien door hun inzet als OCO. Ze vinden het fijn om iets voor een ander te betekenen. En ze doen zelf ook allerlei nieuwe kennis en vaardigheden op. Wij leren op onze beurt ook weer van de OCO's. Zij zien het bijvoorbeeld snel als procedures te ingewikkeld zijn. Die signalen helpen ons om steeds te blijven leren en verbeteren."

Soms is een kort (telefoon)gesprek tussen een inwoner en een OCO genoeg. Andere keren staat een OCO iemand langer bij in het toegangsproces tot hulp en ondersteuning. Hij of zij blijft betrokken totdat er goede afspraken zijn over de ondersteuning die bij de inwoner past. In alle gevallen kunnen de OCO's helpen vertellen wat er nodig is. De oplossingskennis zit bij de professionals, zoals de medewerkers van de wijkteams. Zo zijn OCO en professional een aanvulling op elkaar.

Wat is er al bereikt?
Sinds eind 2018 zijn er al belangrijke stappen gezet om de onafhankelijke cliëntondersteuning beter op de kaart te zetten in de stad. Bijvoorbeeld door Almeerders beter te informeren dat ze gebruik kunnen maken van een OCO. Verder verbeteren we onder andere de trainingen, werkwijze en hulpmiddelen voor OCO's. De Almeerse ontwikkelingen kunnen landelijk op positieve reacties rekenen binnen het netwerk van koplopergemeenten en breder. Afgelopen week in het debat over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) tussen de Tweede Kamer en minister De Jonge (VWS) werd de Almeerse aanpak genoemd als goed voorbeeld dat navolging verdient elders in het land.

De uitvoering van de nieuwe OCO-activiteiten start na de zomer van 2019. Er is veel aandacht voor de verbinding met al opgebouwde werkwijzen, zodat een sterk geheel ontstaat. Voor Almeerders die een OCO willen inschakelen, staat meer informatie op www.almere.nl/meedenker. Ze kunnen ook bellen naar OCO Almere (036 - 200 21 58) of MEE IJsseloevers (088 - 633 06 33).