BUSSUM - Siska de Rijke (55) en Tineke Bogaard (64) ontvangen op dinsdag 26 november a.s. uit handen van burgemeester Han ter Heegde van de gemeente Gooise Meren een Koninklijke Onderscheiding. Beiden worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zij ontvangen de onderscheiding op basis van hun langdurige, intensieve, hoogwaardige en vrijwillige inzet voor de NBvK, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden. Samen met enkele collega’s hebben zij deze vereniging in 2004 opgericht.
De onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de afscheidsreceptie voor beide dames. Zij treden namelijk terug uit het NBvK-bestuur, waarvan zij vijftien jaar deel uitmaakten.

Tineke Bogaard (inwoonster van Almere) heeft zich vanaf de start van de vereniging (2004) vooral geconcentreerd op de kraamverzorgenden die in loondienst werken. Zij verzorgde de ledenadministratie en pakte dat heel professioneel aan. Naast haar eigen werk in de kraamzorg, hielp zij collega’s die in conflictsituaties waren terechtgekomen met hun werkgever. Ook was zij nauw betrokken bij de oprichting van het Kenniscentrum Kraamzorg. Dankzij dit centrum kunnen kraamverzorgenden aantonen dat zij gekwalificeerd zijn om hun vak uit te oefenen.

Siska de Rijke
(inwoonster van Bussum) heeft met haar goede optredens in de media de beroepsgroep letterlijk een gezicht en een stem gegeven en het onderwerp op de agenda gekregen. Zij heeft meegepraat aan beleidstafels en er zo voor gezorgd dat beleid dat in haar ogen en in de ogen van haar vakgenoten ondoordacht was, werd bijgestuurd. En zij wist vakbonden en werkgevers ervan te overtuigen dat de kraamverzorgenden recht hadden op betere arbeidsvoorwaarden. Net als Tineke Bogaard was zij betrokken bij de oprichting van het Kenniscentrum Kraamzorg.