ALMERE - De intentieverklaring ketenaanpak tegen mensenhandel is dinsdag 5 september ondertekend. Met het tekenen van de intentieverklaring slaan de betrokken organisaties de handen ineen om samen de mensenhandel in Almere en Flevoland effectief te bestrijden. De Flevolandse organisaties die hebben getekend zijn RIEC, Veiligheidshuis Almere, Veilig Thuis, Terwille verslavingszorg, JGZ Almere, Scharlaken, GGD Flevoland, Leger des Heils, Blijf Groep, Zorggroep Almere en gemeente Almere.

Naast de intentieverklaring werd de CoMensha fototentoonstelling ‘Open je Ogen’ officieel geopend op de Grote Markt in het centrum van Stad. Om bewoners en bezoekers te wijzen op de fototentoonstelling en de mensenhandel in Almere en Flevoland werden oranje rozen met een boodschap uitgedeeld.

Zij willen dat jij het weet!
Met de grootste zorg en integriteit heeft CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum tegen mensenhandel, samen met stichting Open Mind dertig mensen bereid gevonden om hun verhaal te vertellen en hun ogen te laten spreken. Verhalen over ernstige vormen van geweld en bedreiging, over niet te stoppen wreedheden, verhalen over verkrachtingen met zwangerschap tot gevolg en over niet meer verder willen.

Veiligheid en privacy hebben voorop gestaan bij het maken van de portretten. Daarom zijn de foto’s dusdanig weergegeven dat ze niet direct herleidbaar zijn tot personen. Zo is in overleg ook gekozen voor de doeken om de hoofden, waarbij de ogen vrij zijn: open je ogen. Alle geportretteerden hebben vol overtuiging ingestemd met het openbaar maken van de foto's. Om zo aandacht te vragen voor het probleem van mensenhandel.

De portretten zijn gemaakt in opdracht van CoMensha door stichting Open Mind en fotograaf Ernst Coppejans.