ALMERE - Op 1 november tekenden bestuurders van organisaties uit de zorg en geboortezorg en wethouder Roelie Bosch (Jeugd) de intentieverklaring Kansrijke Start Almere 2022-2024. Met deze ondertekening versterken de bestuurders de werkwijze Kansrijke Start, waarmee de organisaties rondom geboortezorg en het sociaal domein gezamenlijk de kansen van baby's en peuters uit kwetsbare gezinnen vergroten. Zo werken zij samen aan een kansrijke generatie in Almere.

Ieder kind verdient de best mogelijke levensstart. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor die goede start. In Almere werken professionals en inwoners samen om die tijd voor ieder nieuw mens zo goed mogelijk te maken. De professionals kijken samen naar welke kwetsbaarheden zij zien bij (aanstaande) ouders en wat de ideale werkwijze is om deze kwetsbaarheden het hoofd te bieden.

Meer voor elkaar betekenen in de stadsdelen
Met de intentieverklaring wordt deze samenwerking behouden en versterkt: De bestuurders geven de professionals binnen hun organisatie ruimte voor het werken volgens de werkwijze Kansrijke Start. De ondertekening vond plaats op de Conferentie 'Samen voor de beste START in Almere! in het stadhuis. Tijdens die conferentie gingen professionals uit verschillende domeinen in hetzelfde stadsdeel met elkaar in gesprek, zodat helder wordt wat men voor elkaar kan betekenen in de zorg voor ouders in kwetsbare omstandigheden. Wethouder Roelie Bosch is enthousiast over de samenwerking en de versterking van de werkwijze die Kansrijke Start met zich meebrengt: 'Wat je in het begin goed neer zet, hoef je later niet meer te repareren. Investeren in de eerste 1000 dagen is daarom van groot belang.'

Vroeg opsporen van problemen
In Almere wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het vroeger opsporen van angst, stress en depressie na de bevalling. Daarvoor is een infographic ontwikkeld die zwangeren, pas bevallen moeders en hun partners attent maakt op het vaak voorkomen van dit soort klachten en hen op te roepen het te bespreken met een hulpverlener die ze vertrouwen. Dit najaar volgen alle kraamverzorgenden, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die zich bezig houden met kinderen van 0-4 jaar een scholing over het signaleren van postpartum depressie en het bespreken van die signalen. Dit alles moet leiden tot beter en sneller kunnen helpen van ouders met depressieve klachten.

Tijdens de conferentie vertelde Daniëlle Bouman haar persoonlijke verhaal over angst, somberheid en depressie na haar bevalling.

Organisaties

Organisaties die de intentieverklaring tekenden zijn GGD Flevoland, JGZ Almere, Flevoziekenhuis, Wijkteam Almere, Regio-organisatie Huisartsen Almere,Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap, VerloskundigenpraktijkHet Geboorte Atelier en Kraamzorg Samenwerkingsverband. De conferentie werd georganiseerd door de organisatie ELAA, samenwerkingspartner voor zorg en welzijn in Amsterdam en Almere en de JGZ Almere.