ALMERE - Woensdag 24 maart 2021 heeft een integrale controle plaatsgevonden aan de Keersluisweg op bedrijventerrein De Vaart in Almere. Bij deze controle waren verschillende partijen aanwezig, zoals het interventieteam van de gemeente, de sociale recherche, de politie, de omgevingsdienst en de netbeheerder.

De controle was bedoeld om een volledig beeld te krijgen van de panden waarbij weinig of geen zicht is waarvoor deze worden gebruikt. Er is gekeken naar het naleven van de regels op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving. De meeste bedrijven die zijn gecontroleerd houden zich aan de regels. Er werd goed meegewerkt en positief gereageerd op de controle.

Bij de controle is in een van de panden illegaal vuurwerk (shells) en ongeveer 45 kilo aan softdrugs gevonden met een straatwaarde van 180.000 euro. Ook is er contant geld inbeslaggenomen. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. De politie is een onderzoek gestart.

Daarnaast was er in een ander bedrijfspand sprake van illegale bewoning en zijn er kleine overtredingen aangetroffen op het gebied van bouwveiligheid, milieu en brandveiligheid. In het kader van het lopende onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.

Om zicht te krijgen op de activiteiten op bedrijventerreinen wordt er regelmatig gecontroleerd bij bedrijfspanden. Verschillende partijen, zoals gemeente, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken samen op om misstanden in deze gebieden tegen te gaan. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij de gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.