ALMERE - Almere Kenniscentrum Talent (AKT), Diëtiek (Diëtistengroep Almere, NutriCentrum Almere en Simpl.Food), Humanitas Almere & Zeewolde, Koepelorganisatie kinderopvang KIDAK en Talent In Opleiding (TIO) zijn de nieuwste samenwerkingspartners binnen de Aanpak Gezond Gewicht Almere. Zij hebben vandaag het Pact ondertekend waarmee zij samen met de huidige twintig partners prioriteit geven aan het aanpakken van (dreigend) overgewicht en obesitas bij Almeerse kinderen.

Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere heeft de gemeente Almere gekozen voor een brede integrale aanpak rondom kinderen (0-12 jaar), hun ouders en hun omgeving. De doelstelling van de aanpak is om de stijgende trend van het percentage kinderen met overgewicht en obesitas om te zetten in een stabilisatie of een daling. In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht.

Het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere bevat de eerste aanzet voor breed gedragen afspraken om (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen tegen te gaan. De aangesloten samenwerkingspartners geven in 2018 een concrete invulling aan de afspraken in Almere Buiten (West). Ze willen de aanpak vanaf medio 2019 uitbreiden naar andere stadsdelen van Almere.

Wethouder Aldrik Dijkstra van Gezondheid: 'Het is buitengewoon belangrijk dat alle partijen zich hard maken voor de aanpak gezond gewicht. Vijfentwintig partijen, inclusief wij als gemeente, hebben het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere ondertekend. Het geeft aan dat we de prioriteit om overgewicht aan te pakken inzien. Niet alleen zorgorganisaties doen mee. Ook welzijn-, sport- en vrijwilligersorganisaties en scholen dragen actief bij als ambassadeurs van de Almeerse aanpak. Dit is van groot belang om kinderen en hun ouders ondersteuning op maat en in hun directe omgeving te kunnen bieden.'

Vijfentwintig partijen hebben het Pact ondertekend: Accare, Aeres Hogeschool, Almere Kenniscentrum Talent (AKT), De Kinderkliniek, De Schoor, Diëtiek (Diëtistengroep Almere, NutriCentrum Almere en Simpl.Food), EDBA, Elaa, Gemeente Almere, GGD Flevoland, Huisartsenpraktijk Medi-Mere, Humanitas Almere & Zeewolde, JGZ Almere, Kinderfysiotherapie Zorggroep Almere, Koepelorganisatie kinderopvang KIDAK, MEE IJsseloevers, Schoolbesturen Primair Onderwijs Almere (ASG, Prisma, SKO en Passend Onderwijs), Kinderfysiotherapie Slim Fysio, Sociale wijkteams Almere, Talent In Opleiding (TIO), VMCA en Huisartsen Zorggroep Almere.

Proeftuinenproject
Almere neemt deel aan het landelijke proeftuinenproject van Care for Obesity. In dit project werkt Almere samen met zeven andere proeftuingemeenten aan een breed bruikbaar landelijk model ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. Het landelijke proeftuinenproject stopt per januari 2019, maar Almere werkt samen met o.a. de bovenstaande Pact-partners verder aan de integrale aanpak. Meer informatie vindt u op www.almere.nl/agga.