ALMERE - De gemeente Almere gaat gezamenlijk met de stichting Cirkelbaan, Arbeidsmarktbureau en bemiddelingsbureau Metechnica, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB), Uitzendbureau COVEBO, Uitzendbureau Herenbos, Banen in het Groen, De Flexwinkel, Uitzendbureau AB, Kleur in Cultuur, Stichting Present, AERES MBO en het ROC van Flevoland een volgende stap zetten in het verbeteren van de inburgering van vergunninghouders in Almere. Daarvoor werd op maandag 1 oktober de intentieverklaring “Klaar voor een Baan” ondertekend. Daarin staat dat vergunninghouders in Almere een inburgeringstraject op basis van de beroepsvoorkeur kunnen volgen dat leidt tot een beroepskwalificatie en werk.

Klaar voor een Baan
Almere wil het inburgeren van vergunninghouders verrijken met kansen op participatie en op een betere toekomst. Daartoe wordt de pilot “Klaar voor een Baan” opgezet waarbij de vergunninghouders tijdens het leren van de taal ook werkervaring opdoen bij een werkgever en op ontdekking gaan in de stad met een taalmaatje. De partijen willen het leren van de taal een context geven, een perspectief en zelfs een vervolgopleiding met betaald werk. Taal, werk en vrienden, dit is wat vergunninghouders nodig hebben om succesvol in te burgeren in Nederland. Dat doen de kandidaten door niet alleen de Nederlandse taal te leren, maar ook door stages te lopen. Zo leren ze niet alleen de taal sneller, maar krijgen ze ook de nodige werkervaring en beroepskwalificaties. Inburgeren is immers meer dan het leren van de taal.

Nieuwe kansen
Wethouder Jerzy Soetekouw “De Nederlandse arbeidsmarkt is anders dan de arbeidsmarkt in Syrië, Iran of Eritrea. Vergunninghouders hebben soms vertekende beelden over bepaalde beroepen in Nederland. Hierdoor laten ze kansrijke beroepen onterecht buiten hun vizier. Informatie over deze beroepen en het zelf mogen proberen tijdens het leren Nederlands creëert nieuwe kansen en helpt hen een bestendige toekomst te bouwen in NL”.