ALMERE - Een bedrijf in Almere heeft werknemers illegaal gehuisvest in het bedrijf. Tijdens een controle van de gemeente Almere en de Inspectie SZW troffen de inspecteurs slaapplekken op de werkplek aan. De gemeente Almere heeft onmiddellijk een einde aan deze situatie gemaakt. De Inspectie SZW gaat na of de werkgever andere regels met betrekking tot loon en arbeidstijden heeft overtreden.De controle van het bedrijf kwam tot stand na een anonieme melding. Burgemeester Franc Weerwind: "We werken vaker samen met landelijk instanties zoals de Inspectie SZW vanwege ons gezamenlijk belang om dit soort schrijnende situaties aan te pakken. Een dergelijke integrale inzet is nodig om vooraf de juiste informatie te verzamelen en om op meerdere terreinen op te kunnen treden bij onrechtmatigheden. Ik ben blij dat we deze situatie hebben kunnen beëindigen, tegelijkertijd realiseer ik me dat er mogelijk meer mensen zijn, die onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten verrichten. Aan de scherpe blik van omwonenden hebben we dan veel. Moeten mensen hele lange werkdagen maken of slapen ze op hun werkplek? Dit zijn signalen die zouden kunnen duiden op misstanden en waar na melding de juist instanties mee aan de slag kunnen. Heeft u een signaal dat u wilt melden? Dit kan via 0800 88 44 of via Meld Misdaad anoniem 0800 7000."


Het onderzoek rondom dit bedrijf loopt nog en daarom kunnen we voor dit moment geen verdere mededelingen doen.