FLEVOLAND - Maandag 28 januari was de aftrap van het nieuwe ambitieuze programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Geweld hoort nergens thuis’. Meer dan 100 professionals uit heel Flevoland hebben tijdens deze goed bezochte startbijeenkomst speerpunten benoemd. Aan deze speerpunten zal de provincie Flevoland de komende drie jaar hard werken, om huiselijk geweld en kindermishandeling zo vroeg mogelijk te signaleren en te stoppen. Politieagenten, opvangmedewerkers, reclassering, kinderbescherming en gemeenten, iedereen zat aan tafel om vanuit de praktijk knelpunten te benoemen en prioriteiten aan te geven. Flevoland pakt het samen aan!

Geweld hoort nergens thuis wordt gefinancierd vanuit de Ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS. Maar de regio bepaalt hoe het in Flevoland wordt uitgevoerd, passend bij de situatie. De komende drie jaar gaan organisaties uit Flevoland met drie actielijnen uit het programma aan de slag. Eerst wordt huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld gebracht. Bijvoorbeeld door het bespreekbaar te maken en lokale teams te versterken. Ten tweede wordt er veel aandacht geschonken aan het duurzaam stoppen van het geweld. Bijvoorbeeld door traumascreening en plegers sneller en beter aan te pakken. Tenslotte is er binnen Geweld hoort nergens thuis veel aandacht voor specifieke groepen zoals bijvoorbeeld slachtoffers van mensenhandel, ouderenmishandeling en kinderen die de dupe worden van vechtscheidingen.

Wethouder Loes Ypma opende de startbijeenkomst: “Het houdt niet van zelf op! De meeste vormen van geweld bestaan uit huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarom is het belangrijk om aandacht voor dit onderwerp te hebben.”
Projectleider Trijntje Kootstra spreekt opgetogen over de goede opkomst en grote deskundigheid van de aanwezige professionals: “Het is enorm belangrijk dat Geweld hoort nergens thuis vanuit de praktijk gevoed wordt. Het programma moet aansluiten bij wat er al in Flevoland gebeurt en wat er nog nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief te voorkomen en te bestrijden. Ik ben dik tevreden over vandaag! Na vandaag ga ik de regio in om met gemeenten en maatschappelijke organisaties individueel te praten over wat zij belangrijk vinden in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uiteindelijk komt daar een gezamenlijk actieplan uit voor heel Flevoland.”