ALMERE - Is er bij jou ingebroken? Heb je hinder van buren of rondhangende jongeren? Of heb je last van rommel op straat? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de landelijke Veiligheidsmonitor van het CBS worden gesteld in een grootschalig onderzoek binnen de gemeente Almere.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar leefbaarheid, criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek voor Almere begint omstreeks 24 augustus en loopt tot begin oktober. De resultaten worden in maart 2025 verwacht.

Uitkomsten worden gebruikt bij evalueren en opstellen veiligheidsbeleid

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het evalueren en opstellen van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Hoge deelname is belangrijk voor een goed beeld over de veiligheidssituatie

Burgemeester Hein van der Loo benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: "Wat vinden onze inwoners van de veiligheid in Almere? We willen het heel graag weten. Het zegt ons namelijk wat er goed gaat. Maar ook wat we anders moeten doen om alle Almeerders veilig te laten wonen en werken in onze stad. Aan de inwoners die een vragenlijst toegestuurd krijgen, doet u mee?"

Vanaf 24 augustus krijgen deelnemers een uitnodiging

Deelnemers aan het onderzoek krijgen vanaf 24 augustus per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop van de jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Het vorige onderzoek werd in 2021 uitgevoerd.