ALMERE - Herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid zijn belangrijke waardes voor de Almeerse samenleving. Het herdenken van oorlog en oorlogsslachtoffers, zowel in het heden als verleden, vergroot de kennis van oorlog en conflict en laat zien wat het belang is van democratie. Door het vieren van vrijheid, worden verworvenheden, het kunnen leven in vrede, vrijheid en gelijkheid meer gewaardeerd. Deze verworvenheden zijn immers niet vanzelfsprekend. Het college wil het herdenken en vieren van vrijheid meer verankeren in onze stad en in samenhang organiseren door brede samenwerkingen aan te gaan met partners binnen en buiten Almere. Binnenkort wordt hier ook over gesproken met de gemeenteraad.


Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat de Short Stirling BK716, een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog, is neergestort. Op de terugweg naar haar thuisbasis Downham Market in Norfolk is het vliegtuig neergeschoten door een Duitse nachtjager. Aan boord waren zeven bemanningsleden. In 2020 heeft de berging van de Short Stirling BK716 plaatsgevonden, waarbij ook stoffelijke resten zijn gevonden. De berging van de Short Stirling BK716 was onderdeel van het nationaal programma 'Berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Wethouder Hilde van Garderen: 'Het verhaal van de Short Stirling BK716 blijft actueel, juist nu gezien de situatie in Oekraïne. Het is belangrijk om stil te blijven staan bij de gevolgen van oorlog en hoe belangrijk democratie is voor onze samenleving. Volgend jaar willen we op een bijzondere manier uiting geven aan het feit dat het dan 80 jaar geleden is dat de Short Stirling BK716 is neergestort. Samen met de nabestaanden en onze partners willen we een magazine ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden uitbrengen. En met onze culturele partners kijken we naar mogelijkheden voor een tijdelijke expositie en creatieve manieren om het verhaal te vertellen. Op de datum zelf, 30 maart, houden we een herdenking in het Bos der Onverzettelijken bij het kunstwerk 'Rise'.'


Het verhaal van de Short Stirling


In samenwerking met andere organisaties heeft de gemeente Almere zich ingezet om het verhaal van de Short Stirling BK716 verder te brengen. In het Erfgoedhuis in Almere en in het oorlogsmuseum Fort bij Veldhuis is een expositie over de BK716, waar wrakdelen worden tentoongesteld. Ook hebben zij educatieve activiteiten voor scholen ontwikkeld. Met het publiceren van het kinderboek 'De Nacht van de Stirling' in het Nederlands en Engels, het laten ontwikkelen van het herdenkingskunstwerk 'Rise' en de in opdracht door de Provincie Flevoland gemaakte documentaire 'Vliegen over polderlijnen', hebben de zeven omgekomen bemanningsleden een gezicht gekregen. Het geeft inzicht in wat zij hebben meegemaakt, wat ze hebben opgeofferd en wat de impact van deze keus was op hun familie.

Herdenkingsceremonie

Op 12 oktober 2021 heeft de gemeente Almere, in het bijzijn van de nabestaanden, de ambassadeurs en Defensie attachés van het Verenigd Koninkrijk en Canada en Hare Koninklijke Hoogheid prinses Margriet, een herdenkingsceremonie voor de omgekomen bemanningsleden georganiseerd. Een waardevolle afsluiting van dit bijzondere project. De gemeente Almere heeft daarbij nauw samengewerkt met de Provincie Flevoland en belangrijke partners in onze stad, zoals de veteranenorganisaties, 4/5 mei comité Almere en de stichting Bos der Onverzettelijken.