ALMERE - Op deze website belichten we regelmatig een Almeers woon-zorgproject. Zo krijg je als lezer gaandeweg een beter beeld van de woon-zorgplekken die er zijn in Almere. Dit keer maken we kennis met Het Poorthuis: een mooi vrijwilligersinitiatief in Almere-Poort. Het Poorthuis biedt een combinatie van opvang voor jongeren en een ontmoetingscentrum voor de buurt.

Wat doet Het Poorthuis?
Het Poorthuis bestaat sinds 2014 en biedt plek aan 4 jongeren die niet meer thuis kunnen wonen en het zelfstandig nog niet redden. 3 gezinnen die in de buurt van Het Poorthuis wonen (de omwoners) bieden coaching aan. Samen met de jongeren werken zij er aan dat de jongeren na 6 tot 12 maanden de stap kunnen zetten om zelfstandig te gaan wonen.

Daarnaast heeft Het Poorthuis een ruimte waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Samen met andere organisaties worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden. Deze maand september houdt de christelijke gemeenschap de Schaapspoort uit Almere Poort wekelijks een inloop - inclusief een uitdeelpunt van de Voedselbank.

Voor wie is Het Poorthuis?
Het Poorthuis richt zich op jongeren van 18 tot en met 25 jaar die een binding hebben met Almere en door problematische omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Zij zijn gemotiveerd zelfstandig te leren wonen en bereid daarbij hulp te ontvangen.

Van de jongeren wordt gevraagd:

  • Voldoende financiële middelen om zelfstandig te wonen
  • Dagbesteding of de bereidheid deze te zoeken
  • Deelname aan de wekelijkse maaltijd met de omwoners en de andere bewoners

Het Poorthuis biedt geen specialistische zorg. Daardoor is het wonen in Het Poorthuis niet voor elke jongere geschikt.

Hoe werkt Het Poorthuis?
Jongeren melden zichzelf aan via de website van Het Poorthuis (www.poorthuisalmere.nl). De opvangcommissie beoordeelt de aanmeldingen en voert intakegesprekken met jongeren die in aanmerking komen. Tijdens de aanmeldprocedure wordt onder andere doorgevraagd op motivatie en financiële situatie.

Voor plaatsing wordt met de jongere een plan opgesteld. Dit plan wordt elke 3 maanden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie volgt verlenging van 3 maanden. Jongeren kunnen maximaal 1 jaar in Het Poorthuis blijven. Samenwerking met hulpverlenende instanties kan onderdeel zijn van het plan.

Tijdens het verblijf in Het Poorthuis heeft de jongere 2 vaste contactpersonen: een omwoner en een lid van de opvangcommissie. Voor plaatsing tekenen jongeren een huurovereenkomst met Stichting Josia.

Goed te weten
Het is niet mogelijk direct opvang te bieden bij urgente gevallen. Ook wordt er niet gewerkt met een wachtlijst. Meer weten? Kijk op www.poorthuisalmere.nl of stuur een mail naar info@poorthuisalmere.nl