ALMERE - De voormalige woonwinkel Woondôme aan de Middachtenlaan Almere Buiten wordt herontwikkeld naar een echte ‘WoonDôme’. Het huidige gebouw wordt door Domus Vastgoedontwikkeling herontwikkeld naar woningen door middel van sloop en nieuwbouw. Na de sloop komen hier ongeveer 220 starters- en woonstudio’s, maar ook twee-, drie- en vierkamer appartementen in het middensegment koop en middeldure huur.

Almere Buiten Centrum is onderdeel van de aanpak Stedelijke Vernieuwing, een van de acht kernopgaves van het coalitieakkoord. Het doel is om samen met lokale partners het centrum van Almere Buiten toekomstbestendig te maken. Een belangrijk onderdeel van de opgave is het transformeren van retail naar woningbouw en andere voorzieningen. Het toevoegen van woningen gericht op starters en middeninkomens draagt bij aan het draagvlak en de levendigheid van Centrum Almere Buiten en op deze manier wordt een nieuwe impuls gegeven aan het gebied.

Wethouder Hilde van Garderen: “Ik ben blij dat deze ontwikkeling van start gaat. En dat we dit doen in gezamenlijkheid met een partner als Domus. Dit is één van de grootste binnenstedelijk herontwikkeling van Almere Buiten en daarmee een betekenisvol initiatief om Almere Buiten verder te laten groeien als stadsdeel”.

Herinrichting openbare ruimte
Het gemeentelijke parkeerterrein aan de Middachtenlaan maakt ook deel uit van deze herontwikkeling. Het parkeerterrein wordt groener ingericht met als uitgangspunt een vriendelijk verblijfsgebied te creëren.

Participatietraject

Binnenkort start Domus met het consulteren en informeren van de Buitenaren over de voorgenomen plannen.
Directeur Myron Jacobs: “Domus bestaat ruim 40 jaar en is al die tijd ook gevestigd in Almere. Wij hebben Almere samen met de gemeente groot zien worden en daar ook al die tijd aan bijgedragen. Deze herontwikkeling laat zien dat Almere een volwassen stad is. Wij hebben het nu niet over uitbreiding aan de randen, maar over nieuwe energie in de bestaande stad. Almere Buiten gaat van binnenuit groeien en bloeien en wordt de locatie waar wonen, werken en beleven centraal staan”.