ALMERE - De ceremonie waarmee de gemeente Almere wil stilstaan bij de omgekomen bemanning van de Short Stirling BK716 is uitgesteld tot het najaar van 2021. Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk voor de nabestaanden om af te reizen naar Nederland. Omdat zij centraal staan in deze ceremonie, heeft de gemeente besloten om het programma waar de ceremonie deel van uitmaakt, uit te stellen. De Short Stirling BK716 werd in het najaar van 2020 geborgen uit het Markermeer. Tijdens de berging zijn stoffelijke resten gevonden. In de BK716 zaten zeven bemanningsleden: vijf Britten en twee Canadezen. Zij vlogen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de RAF, en stortten op de terugweg naar hun thuisbasis neer in het Markermeer.

“Voor de nabestaanden is dit natuurlijk geen leuk nieuws”, aldus wethouder Hilde van Garderen. “We wilden op 30 maart – de neerstortdatum van de BK716 – gezamenlijk stilstaan bij de zeven dappere bemanningsleden die deze nacht zijn omgekomen. We wilden hen samen met de nabestaanden eren en stilstaan bij het offer dat zij brachten voor de vrijheid waarin wij nu, mede dankzij hen, leven. Omdat veel grenzen gesloten zijn en een aantal nabestaanden tot de kwetsbare doelgroep behoren, is het niet verantwoord om de ceremonie volgens plan door te laten gaan. We hopen dat we in oktober wel alle betrokkenen in Nederland kunnen ontvangen. We hebben het wrak namelijk geborgen voor de nabestaanden, en hopen hen met deze ceremonie een gelegenheid te bieden voor afsluiting.”

De komende maanden blijft de gemeente in contact met de nabestaanden. Zij ontvangen de Engelse versie van het kinderboek De nacht van de Stirling en worden op de hoogte gehouden over het kunstwerk dat kunstenares Laura O’Neill op dit moment ter nagedachtenis maakt. Daarnaast zijn zij geïnformeerd over de documentaire Vliegen over Polderlijnen en het digitaal monument vliegenoverpolderlijnen.nl die in opdracht van de provincie Flevoland zijn gemaakt.

Berging Short Stirling BK716
De berging van het vliegtuigwrak van de Short Stirling BK716 vond plaats binnen het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente Almere is opdrachtgever en werkt hierin samen met Ministerie van Defensie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gespecialiseerd vliegtuigbergingsbedrijf Leemans Speciaalwerken en de provincie Flevoland.
Kijk voor meer informatie op almere.nl/shortstirling