ALMERE - Een groep maatschappelijke organisaties in Almere Haven is een zogenoemd Havenverbond gestart. Ze willen samen met Havenaren de binnenste wijken van Almere Haven sneller en steviger vernieuwen. Er zijn namelijk veel initiatieven voor vernieuwing, denk aan de verbouwing van De Overloop, groot onderhoud in De Werven, aankoop van Bivak en nieuwe woningen in De Wierden. Die worden nu allemaal los van elkaar uitgevoerd. Het Havenverbond heeft daarom twee doelen: zorgen dat lopende vernieuwingsprojecten sterker worden uitgevoerd en zorgen dat er één duidelijk verhaal komt voor de toekomst van Haven waarin veel Havenaren zich herkennen. Initiatiefnemer wethouder Van Garderen zei bij de start: "De liefde die Havenaren voor hun stadsdeel hebben, dát is onze motivatie voor een verbetering."

Havenverbond en Havenaren

Het Havenverbond bestaat uit bestuurders van De Alliantie, Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA), Gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor, BIZ in oprichting van centrumondernemers, Goedestede, Ymere, GGD Flevoland, Kwintes, Almeerse Scholengroep (ASG) en Leger des Heils.Zij hebben een specialistenteam gevraagd om een toekomstverhaal voor het hart van Haven (De Werven, De Wierden, Centrum en De Hoven) te maken op het gebied van zorg, welzijn, samenleven, school, winkelgebied, economie, stedenbouw en wonen.

Dat team nodigt in oktober en november veel Havenaren uit om hen te vragen wat zij belangrijk vinden voor hun leven in Haven in 2030 en wat ze vinden van de ideeën waar het team aan denkt. Zo werken de organisaties en de Havenaren samen aan totstandkoming van één toekomstplan, waar de lopende initiatieven deel van uit zullen maken. Alle leden van het Havenverbond maken zich samen sterk, niet alleen voor een toekomstplan, maar ook bij de uitvoering van dat plan.