ALMERE - Klanten van de Voedselbank Almere krijgen op dinsdag 12 oktober een gratis mondzorgbehandeling. Het gaat om mensen met gebitsproblemen voor wie een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist te duur is. In de mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld krijgen zij een noodbehandeling en poetsvoorlichting.

De Mondzorgkaravaan staat die dinsdag van 9.00 uur tot 17.00 uur aan de Landdroststraat 78 in Almere, aan achterzijde van het stadhuis. Om 12.00 uur is er een feestelijk moment waarbij er een intentieverklaring wordt ondertekend door de tandartsen, de Voedselbank en Dokters van de Wereld. Hiermee committeren de tandartsen zich om gratis basale mondzorg te blijven bieden aan kwetsbare mensen in Almere. Wethouder Froukje de Jonge: “Dit is een waardevol initiatief. Een gezond gebit is voor lichaam en geest van belang en lang niet iedereen kan het noodzakelijke onderhoud betalen. Heel mooi om te zien dat Almeerse tandartsen en mondhygiënisten belangeloos de handen ineen slaan om deze mensen ook na vandaag verder te helpen.”

Elke glimlach telt
“Sinds de tandarts voor volwassenen uit het basispakket is gehaald, is mondzorg voor bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland onbetaalbaar geworden”, vertelt Jasper Kuipers, directeur Dokters van de Wereld. “Daarom behandelen wij met financiële steun van Prodent en in samenwerking met tandartsen en lokale partnerorganisaties zoals schuldhulpverlening, daklozenopvang, voedselbanken en migrantenorganisaties, elke maand in een andere provincie mensen met gebitsproblemen die de tandarts écht niet kunnen betalen. Zo ook in Almere waar we in samenwerking met de Voedselbank deze actie hebben georganiseerd”.

“Het is verbijsterend om te zien dat sommige deelnemers gezond en verantwoord voedsel moeten laten liggen omdat ze het door gebitsproblemen niet kunnen eten. “ Aldus Peter Mons, Directeur Voedselbank Almere.

Vervolgbehandelingen

Kuipers: “Gezien de complexiteit van de gebitsproblemen die wij op zo’n dag aantreffen, is een eenmalige behandeling voor de meeste mensen vaak niet voldoende. Daarom zijn we blij dat een aantal tandartsen en mondhygiënistes uit Almere bereid zijn om vervolgbehandelingen te verrichten”.

Mondzorg terug in het basispakket
De gevolgen van verwaarloosde mondzorg zijn groot. Mensen krijgen moeite met eten, kunnen niet slapen door de pijn en trekken zich terug uit schaamte over hun slechte gebit. Op iets langere termijn kunnen verwaarloosde gebitsproblemen zelfs hart- en vaatziekten veroorzaken. Dat kan weer leiden tot ziekteverzuim of werkeloosheid. Kuipers: “Daarmee zijn tandziekten niet alleen een probleem voor iemands gezondheid, maar voor de hele maatschappij. Wij pleiten er dan ook voor om mondzorg weer in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen en zijn daarvoor een petitie gestart.” https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg-in-het-basispakket