ALMERE - De gemeenteraad van Almere heeft ingestemd met de terugkoop van het Hortus-terrein. Met 28 stemmen voor en 16 tegen ging de raad akkoord met het voorstel van het college om het terrein terug te kopen van Weerwater CV. Met de terugkoop krijgt de gemeente de volledige regie terug en kan zij nu zelf de stadswijk Hortus tot ontwikkeling brengen.

De gemeenteraad ging drie keer op rij over de terugkoop in gesprek met wethouder Jesse Luijendijk tijdens een politieke markt. Dat bleek voldoende om een meerderheid van de raadsleden achter de terugkoop te krijgen.

Voortvarend
Jesse Luijendijk, wethouder Gebiedsontwikkeling: "Ik vind het heel verstandig dat de raad heeft ingestemd met het voorstel van de terugkoop. We kunnen nu als gemeente voortvarend door met de ontwikkeling van de stadswijk. Daarbij letten we op de kosten en willen we de stadswijk een duurzaam en groen karakter geven. Al met al kan Almere in Hortus een hoogwaardig, karakteristiek en groen woongebied tegemoet zien."

Tijdens de debatten draaide het onder meer om drie onderwerpen. Zo wilde de raad bijvoorbeeld meer weten over het aantal woningen dat op het Hortus-terrein te verwachten valt. In het oorspronkelijke plan werd het aantal van 660 aangehouden, met de aanvullende belofte tot 1.300 woningen.

Goede balans
Op het vlak van het karakter van de wijk wil het college een goede balans zoeken tussen duurzame en groene ambities aan de ene kant en de woonopgave en financiële consequenties aan de andere kant. Dit is het soort ontwikkeling waar de gemeente Almere goed in is. Het is ons normale werk. Bij de ontwikkeling van het Hortus-terrein zijn alle risico's goed in beeld gebracht en afgedekt.

De terugkoop gaat de gemeente € 51 miljoen kosten. Voor dat bedrag krijgt het de grond bouw- en woonrijp opgeleverd terug. Het aankoopbedrag staat hiertoe in verhouding. Uiteindelijk verwacht de gemeente een positief financieel resultaat op de ontwikkeling te kunnen behalen.

Samenwerking
Een belangrijk element in het geheel is dat de gemeente en Weerwater CV elkaar konden vinden in de voorwaarden voor een terugkoop. Na een moeizame periode in het Hortus-dossier staan beide partijen toch nog op goede voet met elkaar. In Duin werken Amvest en de gemeente al prima samen, dat geldt ook voor Dura Vermeer en Nobelhorst. Die samenwerkingen blijven bestaan.