ALMERE - Het Almeerse college van burgemeester en wethouders stelt voor om in het Laterna Magikapark een tweede Skills Garden aan te leggen. Het idee is om deze aan te leggen op de locatie van de huidige jongerenontmoetingsplek tussen Parkwijk en Danswijk.

Skills Garden

Een Skills Garden is een grote beweeg- en ontmoetingsplek, waar mensen van jong en oud verschillende soorten sport kunnen beoefenen. Daarnaast is het een plek waar mensen elkaar tegenkomen en een praatje maken. In Almere Haven is in 2019 de eerste Skills Garden in Nederland aangelegd. In Almere Stad Oost wordt nu dus de aanleg van een tweede Skills Garden voorgesteld. Dit stadsdeel is gekozen om te zorgen voor een goede spreiding van dit soort voorzieningen.

Wethouder René Peeters (sport): "In onze Sportvisie staat dat iedere Almeerder dichtbij huis op zijn of haar eigen niveau moet kunnen bewegen. Dat betekent inwoners van alle leeftijden, met of zonder beperking. Een Skills Garden dichtbij huis zorgt voor een plek waar iedereen op een veilige en leuke manier laagdrempelig en veelzijdig kan sporten, bewegen en elkaar ontmoeten."

Wens vanuit de buurt

De huidige sport- en speelplek in het Laterna Magikapark wordt sowieso in 2024 gerenoveerd. Deze plek blijft met het plan voor de Skills Garden bedoeld als beweeg- en ontmoetingsplek. Om omwonenden bij de eventuele aanleg van de Skills Garden te betrekken, is naar hun mening gevraagd. Hieruit is gebleken dat veel van hen enthousiast zijn. Het is wel van belang dat er afspraken worden gemaakt over het toezicht, de veiligheid, het parkeren en het voorkomen van overlast.

Fonds Verstedelijking Almere

In het meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025 zijn in 2022 drie sleutelprojecten Sport toegevoegd, waaronder 'sport en bewegen in de openbare ruimte'. Hierin is vastgelegd dat er een Skills Garden in Almere Stad Oost aangelegd wordt. Het college gaat binnenkort met de raad in gesprek over dit voorstel. Die neemt uiteindelijk de beslissing of de Skills Garden er ook echt komt.