ALMERE - De gemeente Almere heeft in het recente Sportcafé de aftrap gegeven voor het opstellen van een lokaal sportakkoord. Hiermee wil de gemeente (nieuwe) samenwerkingsverbanden binnen de stad realiseren waardoor nog meer inwoners gaan sporten en bewegen. Karin Pannekoek van adviesbureau MVV Nederland is aangesteld als sportformateur. Zij gaat de komende maanden met Almeerse sportverenigingen en de gemeente in gesprek om thema's te verkennen waar ze elkaar kunnen versterken.

De gemeente Almere deed in april 2019 samen met De Schoor, Talent in Opleiding en Almere City FC een aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de financiering van een sportformateur. Het ministerie heeft zelf in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend met NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Hiermee maakten zij budgetten vrij om aan gemeenten te verstrekken die het nationale akkoord vertalen naar een lokaal sportakkoord. Dit akkoord moet worden gebaseerd op minimaal een van de zes pijlers van het nationale akkoord: inclusieve sport; duurzame sportinfrastructuur; vitale aanbieders; positieve sportcultuur; vaardig in bewegen en topsport inspireert.

Op weg naar een lokaal akkoord De komende maanden onderzoekt Pannekoek de kansen voor samenwerkingsverbanden binnen Almere. De gemeente roept sportverenigingen op zich te melden indien zij mee willen denken over mogelijkheden om de betrokkenheid van Almeerders bij sport en bewegen te vergroten en inwoners zichzelf verder te laten ontwikkelen. Aanmelden kan via sportentree@almere.nl. Als het lokaal sportakkoord ondertekend is door alle betrokken partijen, stelt het Rijk gedurende twee jaar een uitvoeringsbudget beschikbaar.