ALMERE- In het voorjaar van 2020 wordt het vliegtuig van de Short Stirling geborgen: een Engelse bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog is neergestort in het Markermeer. Ter nagedachtenis aan de bemanningsleden vindt de gemeente Almere het waardevol om een kunstwerk te laten vervaardigen. Dit kunstwerk wordt in het najaar in het Bos der Onverzettelijken geplaatst. Om dit te realiseren, is de gemeente op zoek naar kunstenaars die het kunstwerk zouden willen en kunnen maken. Geïnteresseerden kunnen vóór 17 januari hun idee inclusief motivatie aanleveren. De opdrachtomschrijving voor het kunstwerk is te vinden op almere.nl/shortstirling.

Tweede Wereldoorlog en Flevoland
Almere is een jonge stad, maar ook hier heeft de Tweede Wereldoorlog zijn sporen achtergelaten. De Zuiderzee die hier toen lag was belangrijk voor de geallieerden vanwege de vliegroutes naar het Ruhrgebied. Op de terugweg van hun bombardementen in Duitsland kozen de piloten er vaak voor om over de Zuiderzee te vliegen. Dat vergrootte de overlevingskansen als het vliegtuig zou neerstorten.

Tijdens de drooglegging van de provincie Flevoland zijn verschillende militaire vliegtuigwrakken gevonden. Ook liggen er een aantal wrakken op Almeers grondgebied in het Gooimeer en IJmeer. Het zijn allemaal militaire vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en de Koude Oorlog (1943-1992) zijn neergestort.

Short Stirling
Een aantal jaar geleden is in het Markermeer, noordwestelijk van het gemaal De Blocq van Kuffeler, een vliegtuigwrak gevonden, de Short Stirling. Zeer waarschijnlijk bevinden zich tussen de wrakstukken ook de stoffelijke resten van de bemanningsleden. Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen. Het college en de gemeenteraad steunen dit. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren.

Meer informatie over de Short Stirling, de berging en activiteiten is te vinden op almere.nl/shortstirling