ALMERE - Zaterdag 4 november 2017 heeft wethouder René Peeters namens de gemeente Almere, samen met veertien andere partners, de verklaring ‘Alles is Gezondheid’ ondertekend.

Met deze verklaring onderstrepen de gemeente Almere en de andere partners dat zij extra aandacht willen geven aan een gezondere leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking. De ondertekening vond plaats tijdens de opening van de Special Olympics, die op 4 en 5 november in Topsportcentrum Almere werden gehouden.

De gemeente Almere, Special Olympics Nederland, Gehandicaptensport Nederland, Atletiekvereniging Zeewolde, Almeerse Schaatsvereniging, Sportservice Flevoland, sportproject Super COOL, Stichting Special Sports and Co, Sportcentrum Flevoland, Handbalvereniging Havas, Almeerse Hockeyclub, Triade, Welzijnsstichting De Schoor, MEE IJsseloevers en De Kinderkliniek verbinden zich met de verklaring (‘Pledge’) aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid. Zij beloven gerichte en concrete activiteiten te ondernemen.
De doelstellingen van het programma ‘Alles is Gezondheid’ zijn het keren van de groei van het aantal chronisch zieken en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. De gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners in de sectoren zorg en sport en de overheid is hierbij onmisbaar.

De gemeente Almere draagt bij aan het verbreden en verdiepen van de impact van het programma. Bijvoorbeeld door het stimuleren van vrijwillige inzet voor en door mensen met een verstandelijke beperking en het aanmoedigen en faciliteren van activiteiten in het kader van gezondheid. Maar ook door het aanmoedigen en faciliteren van (deelname aan) sport- en beweegaanbod bij sport- en beweegaanbieders en het bijdragen aan een actieve informatie-uitwisseling tussen de partners. Deze inzet sluit aan op de al aanwezige aandacht voor sporters met een beperking, zoals beschreven in de sportnota 2017-2020 van de gemeente Almere.

Special Olympics
De Special Olympics Regionale Spelen vonden dit jaar voor de derde keer plaats in Topsportcentrum Almere. De Special Olympics is een sportevenement voor verstandelijk gehandicapten. Sporters met een verstandelijke beperking uit de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant hebben het in Almere tegen elkaar opgenomen.