ALMERE - De gemeente Almere, energiebedrijf Nuon/Vattenfall en PLANgroep hebben afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak voor Almeerse burgers die zijn afgesloten van gas en elektriciteit. Zij kunnen zonder het betalen van een waarborgsom weer worden aangesloten als zij deelnemen aan gemeentelijke schuldhulpverlening én budgetbeheer accepteren. Deze mensen kunnen zich aanmelden bij PLANgroep Almere.

Als een huishouden lange tijd de maandlasten voor gas en elektriciteit niet betaalt bestaat de kans op afsluiting van deze voorzieningen. Wethouder Jerzy Soetekouw: “Een huishouden dat van elektriciteit en gas is afgesloten moet normaalgesproken eerst een kredietwaardigheidstoets voorleggen en een waarborgsom betalen voordat ze weer kunnen worden aangesloten. Voor veel mensen maken deze voorwaarden het heel moeilijk om een nieuw energiecontract af te sluiten. In het ergste geval lukt dat helemaal niet en zit een huishouden langere tijd zonder gas en elektriciteit. Ik vind dat onacceptabel. Met de afspraken die we nu met Nuon/Vattenfall hebben gemaakt snijdt het mes aan twee kanten. De afsluiting wordt ongedaan gemaakt en we maken een begin met echte hulp aan mensen met schulden”.

Verantwoordelijk
Energieleveranciers, zorgverzekeraars en woningcorporaties vormen in de huidige economie samen 'de top drie van schuldeisers'. Met een marktaandeel van 25% en circa 2 miljoen klanten in Nederland wordt ook Nuon/Vattenfall met dit maatschappelijke probleem geconfronteerd. ”We hebben daarmee een verantwoordelijkheid naar onze klanten", legt Bram Drewes, directeur Klanten bij Nuon/Vattenfall, uit. "Wij vinden dat iedereen recht heeft op energie en zetten ons dan ook al jaren in voor het voorkomen van schulden van onze klanten.”

In 2017 lanceerde energiebedrijf Nuon/Vattenfall daarom een nieuwe dienst voor beschermingsbewindvoerders: Nuon Verlicht. Soortgelijke afspraken zijn nu gemaakt met gemeente Almere, alleen wordt hier, in plaats van beschermingsbewind, schuldhulpverlening in combinatie met budgetbeheer ingezet. Met de nieuwe dienst kunnen klanten van de gemeentelijke schuldhulpverlening die afgesloten zijn van gas en elektriciteit zonder waarborgsom een energiecontract afsluiten.

Het voordeel van de nieuwe aanpak is duidelijk: het huishouden is snel weer voorzien van gas en elektriciteit, de maandelijkse termijnbetaling is gegarandeerd door het budgetbeheer en er wordt gewerkt aan de financiële problemen van het huishouden.

Oplossing

Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van een gezamenlijke verantwoordelijk naar de inwoners van de gemeente Almere”. Zegt Anne-Mieke de Peuter, directeur van PLANgroep. ”Zo kunnen mensen heel snel uit de kou en uit een uitzichtloze situatie komen en gaan werken aan een goede oplossing voor hun financiële problemen”.De nieuwe afspraken gelden nu nog niet voor personen die afgesloten zijn van stadsverwarming, maar Nuon/Vattenfall, gemeente Almere en de Almeerse schuldhulpverlening starten per 2019 wel een pilot om stadswarmteklanten die zijn afgesloten weer aan te kunnen sluiten.

Almeerders die zijn afgesloten van gas en elektriciteit en op zoek zijn naar een energieleverancier zonder waarborgsom en zonder kredietcheck kunnen zich melden bij PLANgroep Almere, Stadhuisplein 1. PLANgroep heeft vrije inloop op werkdagen van 9.00 tot 11.30 en van 13.00 tot 15.30. Zij kunnen zich ook aanmelden voor een intakegesprek via het webloket plangroeponline.nl/almere.