ALMERE - Burgemeester Hein van der Loo heeft besloten om de toenemende overlast en criminaliteit op het Festivalplein in Almere Centrum een halt toe te roepen. De gemeente heeft samen met politie een plan van aanpak opgesteld. Vanaf 10 juni wordt het plein ontoegankelijk gemaakt en is er extra aandacht van de politie.

Burgemeester Van der Loo: "Ik sta voor de veiligheid en leefbaarheid in Almere. We kunnen niet accepteren dat een groep mensen zich op en rond het Festivalplein onttrekt aan de regels en wetten die gelden voor iedereen in onze stad."

Actuele informatie

Recent is op basis van politie-informatie duidelijk geworden dat de overlast en criminaliteit op het Festivalplein sterk zijn toegenomen. Dit ondanks de jarenlange inzet van politie, toezichthouders en zorgpartijen. Daarom heeft burgemeester Van der Loo, in overleg met de driehoek (burgemeester, sectorhoofd politie en gebiedsofficier van justitie), besloten om het plein ontoegankelijk te maken vanaf 10 juni. Dit betekent dat er hekken geplaatst worden die het terrein afsluiten. Organisaties van bewoners en ondernemers worden hierover geïnformeerd.

De gemeente heeft samen met de politie een plan van aanpak opgesteld om mogelijke verplaatsing van de overlast naar andere locaties te voorkomen.

Eerdere maatregelen

Het Festivalplein is sinds 2008 aangewezen als ontmoetingsplek voor een groep volwassenen, nadat zij op een andere plek (Mandelapark) veel overlast veroorzaakten voor de buurt. Om criminaliteit en overlast op het Festivalplein zoveel mogelijk te beperken, hebben gemeente en politie intensief toezicht gehouden, in combinatie met persoonlijke begeleiding door zorgpartners in de stad. Zo is er al lange tijd cameratoezicht en inzet van handhavers. Ondanks dat dit eerder tot positieve effecten leidde, heeft het Festivalplein zich toch ontwikkeld tot een hotspot van ernstige overlast en criminaliteit. Dat is voor de burgemeester aanleiding om nu in te grijpen.