ALMERE - Samenwerking met TekkieWorden moet keuze voor IT-studies en omscholing naar tech makkelijker maken

Om het toenemende tekort aan IT’ers het hoofd te bieden, gaan publieke en private partners uit Almere de samenwerking aan met TekkieWorden. Met een pakket aan maatregelen is het de ambitie om mensen van alle leeftijden te activeren naar tech-studies en om te scholen naar IT-banen. Ondanks COVID-19 kampen bedrijven in Almere met een oplopend tekort aan IT-talent.

Samenwerking
De samenwerking wordt 1 juli officieel ingeluid op het dak van Hogeschool Windesheim in Almere. Maaike Veeningen, wethouder Economische Zaken bij Gemeente Almere is aanwezig, evenals de algemeen directeur van het Amsterdam Economic Board: Nina Tellegen. Daarnaast zijn er veel private partijen betrokken die TekkieWorden mogelijk maken zoals Rabobank, Booking.com en TomTom.


Meer perspectief
Volgens Wethouder Maaike Veeningen zijn techniek en ICT niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. “ICT en techniek is een steeds belangrijkere pijler onder de economische ontwikkelingen in Almere. In Almere zijn we al sterk in ICT en Tech, maar het aanbod op de arbeidsmarkt en de behoefte bij het bedrijfsleven sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Met TekkieWorden willen we hier verandering in brengen”

Mismatch
De Almeerse arbeidsmarkt kenmerkt zich door een grote oververtegenwoordiging van MBO-ers (70.000), en dan meer specifiek MBO administratief (ruim 40000). Hier is minder perspectief voor in de toekomstige arbeidsmarkt. Terwijl de ICT en Techniek sector staat te springen op goede mensen. In oktober 2020, tijdens de TekkieWorden Week, komt er een rapport uit waarin inzichtelijk wordt wat de mismatch is op de IT-arbeidsmarkt. Met dit zgn. GAP-report kunnen onderwijsinstellingen hun aanbod beter afstemmen op de marktvraag.

“Het is zo belangrijk om inzicht te geven in welke tech-banen er zijn in Almere, en wat de opleidingen en bedrijven te bieden hebben. Almere heeft op IT-gebied al veel meer dan je denkt" aldus Viktor Bos, co-founder TekkieWorden.

Jongeren
TekkieWorden is hét platform om mensen te inspireren naar een baan in de IT. Het brengt het onderwijsaanbod op IT-gebied samen op www.tekkieworden.nl en geeft antwoorden op vragen als: welke richtingen en opleidingen zijn er binnen de IT? En wat zijn mijn carrièrekansen daarin? Naast de digitale gids-functie krijgen alle middelbare scholen in Almere gratis informatiepakketten vanuit TekkieWorden. Het doel is om scholieren op vroege leeftijd bekend te maken met de kansen van carrières in tech. Met deze diensten worden vooral jongere doelgroepen bereikt.

Ouderen
Ook voor oudere doelgroepen wordt TekkieWorden steeds relevanter. Zeker nu er tijdens de coronacrisis steeds meer behoefte aan omscholing naar kansrijke beroepen ontstaat, zoals IT. TekkieWorden heeft voor deze groepen extra tools beschikbaar, zoals de ‘TekkieWijzer’: een online data-gedreven assessment waarmee de deelnemers hun eigen tech-profiel kunnen ontdekken. Ook komt er een IT-studieloopbaan programma beschikbaar voor professionals die zich willen omscholen.

Ellen van Poorten, regisseur Arbeidsmarkt & Onderwijs gemeente Almere ziet een belangrijke rol weggelegd voor TekkieWorden: “TekkieWorden gaat de mensen in Almere inzicht geven in wat er allemaal mogelijk is in IT en tech. Wat houden die functies en opleidingen eigenlijk allemaal in? Zeker nu, in tijden van de corona, is dat heel belangrijk en van enorme toegevoegde waarde”

Opmaat naar landelijke dekking
TekkieWorden is gestart in regio Amsterdam. Het Amsterdamse opleidingsaanbod is inmiddels aangevuld met IT-opleidingen uit regio Rotterdam en Utrecht. Woensdagmiddag 1 juli 2020 luiden Gemeente Almere en TekkieWorden de samenwerking op het platform officieel in. Gemeente Almere werkt nauw samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere initiatieven op het gebied van tech.

Over TekkieWorden
TekkieWorden is dé gids naar tech/IT-studies en -banen en geeft inzicht in en antwoord op vragen over alle tech/IT-studies en -banen in Noord-Holland en Utrecht. Een campagne-gericht digitaal platform dat het tech-onderwijsaanbod samenbrengt op www.tekkieworden.nl. TekkieWorden is een initiatief van TechConnect met als initiatiefnemers Rabobank, Booking.com, TomTom, Amsterdam Economic Board en opleidingsfonds CA-ICT. Kijk voor meer informatie op: www.tekkieworden.nl