ALMERE - De gemeente Almere wil veel nauwer gaan samenwerken met de beschermingsbewindvoerders om mensen met schulden weer een perspectief te bieden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente met Coomans Bewindvoering, De Schakel Bewindvoering, Humanitas Inkomensbeheer, Obin Bewindvoering, ZEKER Financiële Zorgverlening, MDF Flevoland, BCN-Almere, PLANgroep, en De Schoor het convenant Samen Verder getekend.

Wethouder Jerzy Soetekouw: “Wat we willen is dat mensen met schulden weer perspectief krijgen op een toekomst waarin ze weer in staat zijn zelfstandig hun eigen financiën te regelen. Het convenant is een kwaliteitsimpuls voor de samenwerking tussen de gemeente en beschermingsbewindvoerders. Door de afspraken die we nu met elkaar gemaakt hebben gaat het beschermingsbewind nu echt onderdeel uitmaken van de gehele schuldhulpverlening. Hierdoor krijgt de klant toegang tot het hele Almeerse sociaal domein. De bewindvoerder opereert niet meer alleen, maar werkt samen met andere partners uit de stad. De keten is nu gesloten en dat is een flinke verbetering die voor de klanten verschil zal maken. Ik verwacht ook nog een ander effect van de nieuwe afspraken. De kosten van beschermingsbewind zijn hoog. Die kosten worden voor een groot deel betaald uit de bijzondere bijstand. Ik verwacht dat door de nieuwe afspraken de uitgaven uit de bijzondere bijstand zullen afnemen”.

Wat is beschermingsbewind?
Het doel van beschermingsbewind is om mensen, met een psychische of lichamelijke beperking, of mensen die te kampen hebben met schulden/verkwisting en (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiën te regelen, te beschermen tegen misbruik. Beschermingsbewind wordt door de betrokkene zelf (al dan niet met hulp) aangevraagd bij de kantonrechter. Als het inkomen van betrokkene te laag is om de vergoeding te betalen, moeten gemeenten bijzondere bijstand verstrekken. Een beschermingsbewindvoerder is geen schuldhulpverlener. De meeste bewindvoerders vragen, als het dossier stabiel is, voor de klant schuldhulpverlening aan. Een beschermingsbewindvoerder heeft een heel andere taak dan een bewindvoerder. Een bewindvoerder bewaakt het belang van de schuldeiser.

Samen Verder
De afspraken tussen de partijen gaan onder andere over samenwerking bij de toegang tot beschermingsbewind voor mensen met schulden. Als na onderzoek blijkt dat beschermingsbewind echt nodig is wordt die aangevraagd. Tegelijkertijd wordt ook een traject Ondersteuning Schuldstabilisatie (OSS) geopend. Hierdoor heeft de beschermingsbewindvoerder een gemeentelijk contactpersoon en wordt de schuldenaar integraal ondersteund. Om de overgang van beschermingsbewind naar schuldhulpverlening zo goed mogelijk te laten lopen willen de partijen proberen het inkomen van schuldenaren veel stabieler te maken. Aan het eind van de schuldregeling bekijken de beschermingsbewindvoerder en de schuldregelaar of beschermingsbewind nog nodig is. Als dat het geval is kan de gemeente twee jaar via de bijzondere bijstand vergoeding geven voor budgetbeheer en/of budgetcoaching.

Hoe verder?
Tot juni 2019 worden de afspraken in een proef getest. Als de bevindingen positief zijn wordt het convenant aan alle beschermingsbewindvoerders aangeboden. Bewindvoerders die tekenen komen op een lijst van Almeerse contractpartners.