ALMERE - Woensdag 11 oktober hebben vertegenwoordigers van de gemeente en Stichting Vrienden van het Polderpark, in aanwezigheid van wethouder Frits Huis, een intentieovereenkomst ondertekend voor het Polderpark.

Het Polderpark ligt in Almere Buiten, tussen de Landgoederenbuurt en de Molenbuurt. Samen met het Molenbuurtpark en de Bosrand vormt het Polderpark een groene verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Pampushout. In het park hebben polderelementen als grasvelden en rijen populieren langs de vaart en voorzieningen als een kinderboerderij, tennisbanen en volkstuinen een plaats gekregen.

De Stichting Vrienden van het Polderpark heeft als doel het in stand houden van het Polderpark en heeft in de intentieovereenkomst met de gemeente afspraken gemaakt op het gebied van beheer en onderhoud om er gezamenlijk op toe te zien dat het oorspronkelijke inrichtingsplan van het Polderpark blijft nagestreefd. Dit gebeurt door gezamenlijk te schouwen en daar waar nodig zaken te herstellen.