ALMERE - Gemeente Almere en de Almeerse Scholengroep (ASG) hebben op 8 februari een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de vervangende nieuwbouw van scholengemeenschap De Meergronden in Almere Haven. Wethouders Roelie Bosch en Hilde van Garderen en Herbert Griffioen van de ASG hebben de uitvoeringsafspraken ondertekend.

Gemeente Almere stelt aan de ASG een bedrag van 30,8 miljoen euro beschikbaar voor de vervangende nieuwbouw voor De Meegronden. De nieuwbouw krijgt een omvang van ongeveer 10.000 m² en is geschikt voor 1.200 leerlingen. Daarnaast hebben de ASG en de gemeente afspraken gemaakt over het bouwheerschap. De gemeente wordt eindverantwoordelijk voor de bouw en zal steeds afstemmen wat de behoeften zijn van de school.

'Wij zijn ontzettend blij dat we de afspraken na een constructief proces hebben kunnen bekrachtigen. Alle medewerkers van de ASG staan iedere dag op met het belang van onze leerlingen voor ogen. Deze afspraken laten zien dat we daar met de gemeente Almere op één lijn zitten,' aldus Herbert Griffioen, voorzitter van het College van Bestuur van de ASG. Wethouder Roelie Bosch van onderwijs: 'We zijn enthousiast over de plannen voor de vernieuwing van De Meergronden. Het is een mooie ontwikkeling in het oudste stadsdeel van Almere. Daarbij gaat het niet alleen om de vernieuwing van het schoolgebouw maar ook om de rol die De Meergronden op zich neemt om in Almere Haven meer te zijn dan een onderwijsinstelling en dus ook een functie vervult in het welzijn van de mensen die wonen in het stadsdeel.'

Havenverbond

De Meergronden is onderdeel van het Havenverbond, een samenwerkingsverband van twaalf organisaties die werken aan de vernieuwing van Almere Haven. Het stadsdeel wordt sinds enkele jaren op allerlei fronten vernieuwd, volgens de Visie2040 . Het Havenverbond werkt onder andere aan een compact en levendiger centrum, meer ruimte voor verschillende leeftijden om in Haven te wonen en meer heft in eigen handen van Havenaren. De ASG voelt zich medeverantwoordelijk voor het welslagen van de inspanningen die in bredere zin in Almere Haven worden geleverd. Herbert Griffioen: 'De combinatie van en relatie tussen De Meergronden en het Havenverbond is een unieke samenwerking voor Almeerse begrippen met leerlingen, ondernemers en de Havenaren. Deze ondertekening is van groot belang voor de leerlingen, de school én heel Almere Haven. Wij nemen daarin met overtuiging onze verantwoordelijkheid. Wethouder Hilde van Garderen van stadsvernieuwing: 'Dit is een belangrijke stap in de stedelijke vernieuwingsopgave van Almere Haven. Door het nieuwe schoolplein zo groen mogelijk te maken en het openstellen van het gebouw voor Havenaren na schooltijd, wordt de school meer verbonden met de omgeving en ontstaat er meer levendigheid.'

De Meergronden

Scholengemeenschap De Meergronden in Haven is een onderdeel van de Almeerse Scholen Groep dat bestaat uit 37 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en acht scholen in het Voortgezet Onderwijs. Het huidige gebouw van de eerste middelbare school in Almere is inmiddels veertig jaar oud en dringend aan vernieuwing toe. Het gebouw wordt op de huidige kavel gebouwd in Almere Haven.