ALMERE - Wethouders Jerzy Soetekouw en Julius Lindenbergh ondertekenden op vrijdag 4 oktober de Direct Duidelijk-deal; een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie. Hiermee is afgesproken dat de gemeente in begrijpelijke taal communiceert, zodat iedereen communicatie van de gemeente beter begrijpt.


Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland zijn 1,3 miljoen (1 op de 9) mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. In Almere gaat het om ongeveer 13.000 mensen. Deze mensen missen basisvaardigheden die nodig zijn om zelfstandig mee te doen in de maatschappij.

Met begrijpelijke taal worden niet alleen mensen geholpen die moeite hebben met lezen en schrijven. Iedereen heeft er voordeel van als de overheid duidelijke taal gebruikt, want het is voor alle inwoners belangrijk dat ze de overheid goed begrijpen. De wethouders zetten het gebruik van begrijpelijke taal in de gemeentelijke communicatie hoog op de agenda. Zo is afgesproken dat medewerkers hulp krijgen in het communiceren in begrijpelijke taal.

Medewerkers krijgen training
De ondertekening van de Direct Duidelijk-deal sluit aan bij de ambities van de gemeente Almere om te zorgen voor een verbetering van de schriftelijke uitingen van de gemeente. In het kader hiervan krijgen medewerkers schrijftrainingen, krijgen inwoners de mogelijkheid om brieven te beoordelen en worden er meeleesgroepen georganiseerd met mensen met een licht verstandelijke beperking en (ex-)laaggeletterden.

Op de foto van links naar rechts Lenie Valk, wethouder Julius Lindenbergh, wethouder Jerzy Soetekouw, en Naziha de Wit. Lenie Valk en Naziha de Wit zijn Taalambassadeurs van de Stichting Lezen en Schrijven.