ALMERE - De gemeente gaat vaste geluidssensoren plaatsen op strategische locaties in Almere om de intensiteit, aard en richting van geluid te meten. Het toezicht en de handhaving op geluidsniveaus rondom evenemententerreinen en horecalocaties wordt hierdoor uitgebreid en versterkt. Nu wordt er vaak achteraf gereageerd op meldingen van geluidsoverlast. Door vaste geluidsensoren in te zetten kan de gemeente op voorhand maatregelen treffen en normen vaststellen. Deze sensoren zijn overgebleven van de Floriade. Ze worden ingezet op de locaties Almeerderstrand, Stadhuisplein, Esplanade, Grote Markt, Rio de Janeiroplein, Globeplein en de Havenkom. Het uitgangspunt is om de geluidsensoren vóór het evenementenseizoen 2024 op te hangen.

Wethouder Alexander Sprong:" Als stad groeien we en dat brengt meer levendigheid en bedrijvigheid met zich mee. Het geeft gezelligheid, maar kan ook zorgen voor geluidsoverlast. Dat heeft effect op de leefomgeving en het welzijn van onze inwoners. Het is daarom goed dat we met de vaste geluidsensoren metingen kunnen doen en maatregelen treffen vóór er klachten of meldingen binnen komen. Inwoners en bedrijven hoeven niet bang te zijn dat we hen gaan afluisteren, want daar zijn de sensoren standaard niet op ingesteld."

Strikte richtlijnen om de privacy te beschermen

Het gebruik van geluidssensoren kan leiden tot zorgen over privacy onder inwoners. Er zijn daarom strikte richtlijnen om de privacy te beschermen. De sensoren zijn standaard ingesteld dat ze alleen geluidsniveaus meten. Alleen bij handhaving of overtredingen worden de sensoren gebruikt om geluid op te nemen. Bij evenementen gebeurt dit momenteel ongeveer 10 keer per jaar. De rest van de tijd staat deze mogelijkheid uitgeschakeld. Sensoren meten dan alleen hoe hard en waarvandaan het geluid komt.