ALMERE - Binnen de Flevo Academie Jeugd werken gemeenten, zorgaanbieders en hogeschool Windesheim samen aan het inrichten van een lerende omgeving voor jeugdprofessionals. Het doel is om ieders vakmanschap te vergroten op een manier die past bij de vraagstukken waar we samen voor staan. De Flevo Academie Jeugd vraagt graag je hulp om mee te werken aan een korte enquête.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, zoeken jeugdprofessionals in overleg naar andere manieren om gezinnen te helpen. De situatie vraagt veel van iedereen. Tegelijk zien we ook dat mensen zich aanpassen, initiatieven nemen en nieuwe methoden inzetten. De Flevo Academie Jeugd wil inspelen op de behoeften van professionals en bijdragen aan het verspreiden van goede voorbeelden. Op die manier kunnen professionals elkaar inspireren.

Om dit op een goede manier te kunnen doen, heeft de Flevo Academie Jeugd jouw mening nodig. Mogen we een paar minuten van je tijd vragen om een enquête in te vullen? De enquête werkt het beste op een pc of laptop en staat open tot 31 oktober 2020. De Flevo Academie Jeugd anonimiseert je gegevens bij de verwerking van de antwoorden. Alvast hartelijk dank voor je medewerking