ALMERE - Commissaris van de Koning Leen Verbeek heeft tijdens de plenaire vergadering van de gemeenteraad van Almere Franc Weerwind geïnstalleerd als burgemeester van Almere.


Franc Weerwind is eerder met een positieve aanbeveling van de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn van 6 jaar.