ALMERE - De landelijke foto-expositie #ZIE is een indrukwekkende expositie die bestaat uit levensgrote foto’s van mensen die in het verleden te maken hebben gehad met huiselijk geweld, kinder- of oudermishandeling. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor deze problematiek en aangegeven waar inwoners terecht kunnen voor advies en meldingen. De expositie staat van 5 tot 12 november op het Forum in Almere Stad.

Wethouder Aldrik Dijkstra (Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid) en initiatiefneemster en fotografe Judith Keessen openden de expositie door een van de foto’s te onthullen. Vooraf waren de wethouder, de initiatiefneemster van de foto-expositie en professionals van de ketenpartners (Veilig Thuis, Blijfgroep en Samen Veilig) in gesprek gegaan met belangstellenden tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Café op 2. Dit leverde een goede en vaak ook emotionele discussie op over wat er allemaal mis kan gaan in de relatie tussen partners, kinderen en ouderen. En ook over wat er al gedaan of georganiseerd wordt voor en wat er nog moet gebeuren om mensen in deze situatie te helpen en te ondersteunen. De bijeenkomst was georganiseerd door Avanti Almere en gemeente Almere.