ALMERE - De gemeente Almere heeft in 2017 samen met de woningcorporaties en zorgorganisaties de handen ineen geslagen om huisuitzettingen te voorkomen met het convenant ‘Eropaf’. Dit doen zij door mensen die vanwege schulden uit hun huis dreigen te worden gezet, te helpen met ondersteuning en het zo mogelijk treffen van regelingen met schuldeisers. Het aantal huisuitzettingen is afgenomen van 73 in 2016 tot 30 gedurende het jaar van de samenwerking.

De Alliantie, Ymere en Goede Stede en de zorgorganisaties Leger des Heils, Kwintes en GGD Flevoland hebben vanwege de resultaten de samenwerking tussen de partijen verlengd tot tenminste eind 2018. “Dit is een van de instrumenten die wij inzetten om het grote probleem van dakloosheid tegen te gaan”, zo stelt Wethouder Froukje de Jonge: “Als mensen hun huis uitgezet worden levert dat voor niemand iets goeds op. Deze samenwerking in combinatie met de ‘Vroeg Eropaf’ aanpak maakt dat wij veel leed kunnen voorkomen en mensen zo vroeg mogelijk de juiste hulp krijgen.”

De samenwerking bij ‘Eropaf’ houdt in dat de woningcorporaties aan de zorgorganisaties doorgeven dat mensen uit hun huis dreigen te worden gezet als gevolg van schulden. Een medewerker gaat vervolgens op huisbezoek om een beeld te krijgen van de situatie. De schulden worden in kaart gebracht en ook wordt gekeken of er zorg en ondersteuning nodig is op andere gebieden. Uitgezocht wordt waarom mensen de huur niet meer kunnen betalen. Zo mogelijk worden afbetalingsregelingen getroffen. Is een huisuitzetting écht niet te voorkomen, dan wordt samen naar een oplossing gezocht om er voor te zorgen dat mensen in ieder geval niet dakloos op straat terecht komen.

Deze aanpak heeft als resultaat opgeleverd dat het aantal huisuitzettingen in 2017 meer dan gehalveerd is ten opzichte van 2016. In 2017 waren er 30 huisuitzettingen en in 2016 waren dit nog 73.

‘Eropaf’ en ‘Vroeg Eropaf’ versterken elkaar
In februari 2017 is ook het project ‘Vroeg Eropaf’ van start gegaan waaraan ook partijen als de Zorggroep Almere, Nuon, PLANgroep, Menzis, Vitens en het BKR sinds 2018 meedoen om nog eerder signalen op te vangen en hulp te bieden bij het ontstaan van schulden die uiteindelijk kunnen leiden tot huisuitzettingen. Met deze twee projecten is er een keten van samenwerking in de stad verankerd die bijdraagt aan de afname van het aantal huisuitzettingen door het zo tijdig mogelijk bieden van de juiste hulpverlening.