ALMERE - De Floriade Almere 2022 BV vraagt extra budget van € 12,3 miljoen van de gemeente. Dit bedrag is volgens de Floriade BV nodig voor de tijdelijke inrichting van de Floriade Expo 2022 en voor een aantal posten die naar voren zijn gekomen na een uitgebreide analyse van de hele business case. Wethouder Hoek: “Dit is een forse rekening die wij kort voor de opening van het evenement voor onze kiezen krijgen. Dat is zuur, en niet hoe het zou moeten gaan. De begroting hebben wij nu minutieus doorgelopen en dat is goed. Zo’n verrassing willen we natuurlijk niet nog een keer, al ben je daar natuurlijk nooit helemaal zeker van.”

Eind maart 2021 schatte de organisatie in € 15 miljoen extra nodig te hebben voor de tijdelijke inrichting van het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor een congresruimte, horecagebouwen, toilet- en entreegebouwen en bouwmanangement in aanloop naar de expo. De afgelopen maanden heeft de Floriade BV, ondersteund door externe expertise en een financieel team vanuit de gemeente, de hele begroting doorgelopen. Er is gezocht naar antwoorden op vragen als: welke zaken zijn absoluut noodzakelijk voor de tijdelijke inrichting en het organiseren van een internationaal evenement van deze omvang, zitten er dubbelingen in op andere posten binnen de begroting, maar ook: zitten er nog onzekerheden in?

Op basis van dit uitzoekwerk concludeert de Floriade BV € 8,6 miljoen extra nodig te hebben voor de tijdelijke inrichting en € 3,7 miljoen euro extra voor zaken voor andere onderdelen binnen de business case, waaronder beheer en onderhoud van het groen, en veiligheid.

Cultuurprogramma
In de genoemde € 3,7 miljoen euro zit ook een extra investering van 0.8 miljoen in het totale cultuurprogramma op de Floriade Expo. In samenwerking met name Almeerse en Flevolandse partijen en het programmateam Almere Centrum, is de afgelopen periode gewerkt aan zeven programmaonderdelen, waaronder een openingsshow, verschillende voorstellingen en concerten en een kunstwerk dat na de expo een plek in de stad zal krijgen.

Het college vindt het belangrijk dat op de Floriade Expo een expo- en Almere-waardig cultuurprogramma wordt neergezet. Het bestaande basisprogramma geeft hier onvoldoende invulling aan. Het college stelt de gemeenteraad voor het gevraagde budget van € 12,3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Daarvan komt € 0,9 miljoen ten laste van de saldireserve uit de risicoreservering van het project, en € 11,4 miljoen ten laste van het begrotingsresultaat van 2021 van de gemeente.

Het college en de Floriade BV menen dat dit nodig is om een succesvolle Floriade Expo 2022 met twee miljoen bezoekers te kunnen organiseren en de gewenste ontwikkelingen in de stad en regio verder te kunnen stimuleren. De wereldtuinbouwtentoonstelling levert daarnaast belangrijke maatschappelijke en economische effecten op voor Almere. De Expo genereert inkomsten voor Almeerse ondernemers, is een vliegwiel voor het toekomstige Almeerse museum voor moderne kunst, biedt kansen voor Almeerders met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het vertrekpunt om vanuit onderwijs samen met startende ondernemers de Flevolandse voedselketen te innoveren, bevordert de verduurzaming van Almere en regio en versterkt de circulaire economie in onze stad.