DEN HAAG / LELYSTAD - Flevoland is de MKB-Vriendelijkste provincie van Nederland. In deze provincie scoren de gemeenten gemiddeld genomen het beste - volgens hun ondernemers - als het gaat om beleid dat aansluit bij de wensen en noden van het mkb. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman ontving hiervoor deze week een oorkonde uit handen van Hans Bakker, regiomanager van MKB-Nederland.


Flevoland neemt het stokje over van Overijssel, dat bij de vorige editie bovenaan eindigde. De landelijk winnaar, Rijssen-Holten, komt nog wel uit die provincie. Maar Noordoostpolder staat op de tweede plek en Zeewolde op de zesde. Almere is de winnaar bij de steden en staat elfde op de landelijke ranglijst. En Noordoostpolder kreeg de oorkonde voor de beste als het gaat om Communicatie en Beleid.


Hoger dan gemiddeld

Op alle aspecten scoorden de gemeenten in Flevoland gezamenlijk hoger dan het totaal van Nederland. Op de pijler Tevredenheid deelden de ondernemers een 7 uit, het landelijk gemiddelde is een 6,7. Ook over de scores op de pijlers Imago, Lasten en Communicatie en Beleid mag Flevoland tevreden zijn.


Ingezoomd op aspecten van dienstverlening zijn de cijfers evenzo prima in orde. De digitale bereikbaarheid krijgt een 7,6 (landelijk: 7,1). Begrip voor ondernemers, snelheid van betalen, vergunningverlening: al deze onderwerpen krijgen een ruim voldoende (6,9 versus respectievelijk 6,3, 6,4 en 6,1 landelijk). De laagste cijfers zijn voor kansen op aanbesteden en het nemen van initiatieven: een 6,6 tegenover een 6,0 c.q. 6,1 voor heel Nederland.


Landelijke ranglijst

Eind maart maakte MKB-Nederland de ranglijst bekend van MKB-Vriendelijkste gemeenten van Nederland. In de weken daarvoor waren al de provinciale winnaars aangewezen. Door per provincie de scores van gemeenten op te tellen en te middelen, kan ook een provinciale score worden berekend.


Stimulans

De verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland en is uitgevoerd door bureau LexNova.

De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de vijfde keer landelijk is uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat waarin ondernemers zich onder meer uitspreken over het beleid in de gemeente, de communicatie vanuit de gemeente en de hoogte van de lokale lasten. In totaal hebben ruim 20.000 ondernemers meegewerkt.