ALMERE - Wethouder Tjeerd Herrema, Milou Niëns, bestuurslid De Groene Reus, Egbert Zwaving, penningmeester Almeerse Wind en Vera Dam directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland openden vrijdag 13 april het digitale energieloket Almere

Wethouder Tjeerd Herrema: 'Het digitale energieloket moet de plek zijn voor alles omtrent de energietransitie en is een mooie eerste stap. We gaan met vertrouwen de toekomst in, juist omdat we samen optrekken met de stad'.

Milou Niëns, bestuurslid De Groene Reus is blij met energieloket Almere: "Wij vinden het belangrijk dat het lokaal is en samen met de bewoners". Het loket helpt woningeigenaren op weg met energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

Naast deze digitale service, kunnen bewoners ook advies krijgen via een spreekuur, telefoon of mail.