ALMERE - De gemeente Almere heeft afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Oostvaarderskliniek opgesteld om de uitbreiding van de TBS-kliniek in goede banen te leiden. Bij de uitbreiding is voor de gemeente Almere en de omwonenden veiligheid een belangrijke voorwaarde om mee te werken.


Het ministerie stelt een financiële bijdrage voor drie jaar 4 fte extra capaciteit bij de politie beschikbaar. De overige afspraken zijn in een bestuursovereenkomst met de Oostvaarderskliniek vastgelegd. Deze is door het college naar de raad gezonden.

Burgemeester Ank Bijleveld is blij met de afspraken voor meer politiecapaciteit. "Het rijk ziet dat Almere op allerlei manieren haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Denk aan de opvang van vluchtelingen en de uitbreiding van de Oostvaarderskliniek. Het is voor Almere heel belangrijk dat wij nu deze extra inzet kunnen benutten om het werken aan veiligheid in onze stad te versterken."

Samenwerking zorg en veiligheid

Wethouder Froukje de Jonge is duidelijk over het belang van deze afspraken: "We zorgen voor veiligheid rond de kliniek en tegelijkertijd een mogelijke vernieuwende en betere oplossing voor de groeiende inzet van politie bij verwarde personen, huiselijk geweld en andere aan zorg gerelateerde taken. Zo slaan we twee vliegen in een klap: snel passende hulpverlening waar nodig en meer ruimte voor de politie voor waar zij vooral voor zijn". Politie, gemeente en het zorgveld gaan de komende maanden met elkaar in gesprek over de beste inzet van deze extra politiecapaciteit.