ALMERE - Het expertisecentrum vrijwillige inzet van de VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere) is op een interactieve en feestelijke manier geopend.

Het komt voort uit het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de VMCA. Met een gerichte inzet van ervaring en expertise gaat het Expertisecentrum zich nog meer richten op het versterken van het vrijwilligerswerk. Dit onder meer door het overdragen van kennis, het bevorderen van vrijwilligerswerk door specifieke groepen en het stimuleren van verbinding en ontmoeting tussen organisaties en bewonersinitiatieven. De nadruk komt daarnaast nog meer te liggen op de samenwerking tussen partijen.

Vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties veranderen voortdurend. “Vrijwilligers zetten zich in omdat ze het leuk vinden”, aldus hoogleraar Vrijwilligersmanagement Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit tijdens zijn lezing. “Vrijwilligers leiden allemaal aan eenzelfde ziekte, ze hebben het gen van ‘geen nee kunnen zeggen’. Daarom moeten we er in Almere samen aan werken om het vrijwilligerswerk leuk te maken én leuk te houden voor iedereen die zich vrijwillig wil inzetten. Iedereen die graag iets voor een ander doet, stopt daar energie in en die energie moeten we met zijn allen optimaal inzetten.”

Organisaties, verenigingen en vrijwilligers kunnen bij het expertisecentrum vrijwillige inzet terecht voor informatie en advies en voor contacten om van elkaar te leren. Via www.vrijwilligersacademie-almere.nl worden workshops en trainingen voor vrijwilligers en organisaties aangeboden. Ook mensen die het moeilijk vinden om vrijwilligerswerk te doen of te vinden, helpt de VMCA verder met trainingen, cursussen en gericht zoeken. Meer informatie is te vinden via www.vmca.nl/vrijwilligers.