ALMERE - Uit de evaluatie van de pilot 'Digitale Deurbel' is naar voren gekomen dat het aantal woninginbraken in de Almeerse Stedenwijk is gedaald. In deze wijk, waar relatief veel woninginbraken via de voordeur plaatsvonden, werden in 2018 96 digitale deurbellen met camera geïnstalleerd.

In de straten met deze deurbellen daalde het aantal inbraken met bijna de helft. Daarnaast voelen veel bewoners met een digitale deurbel zich aanzienlijk veiliger. De pilot is een samenwerking tussen de gemeente Almere, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en twee Almeerse Politiekeurmerk Veilig Wonen-installatiebedrijven.

In 45 straten in de Stedenwijk zijn digitale deurbellen geïnstalleerd. Om de ontwikkeling van de objectieve veiligheid te onderzoeken, zijn de pilotstraten vergeleken met een groep controlestraten (vergelijkbare straten zonder digitale deurbellen) in dezelfde wijk. Het aantal woninginbraken nam in straten met een digitale deurbel in 2018 met 48% af ten opzichte van het jaar daarvoor, in de controlestraten was dat slechts met 5%. Het aantal auto-inbraken bleef stabiel in de pilotstraten, terwijl deze sterk stegen in de controlestraten. Bij overige vermogensdelicten en vernielingen was geen effect vast te stellen.

Hoewel op straatniveau de positieve effecten van de digitale deurbel significant zijn, is dat op wijk- en woningniveau nog niet te merken. In de Stedenwijk vonden in 2018 76 woninginbraken plaats, een aanzienlijke daling ten opzichte van 2017, toen dit er 111 waren. Maar die grote daling vond ook plaats in de Muziekwijk Zuid, de wijk die in het kader van de pilot als vergelijkingswijk is aangewezen en waar geen digitale deurbellen zijn geïnstalleerd. Van de 96 pilotwoningen is in 1 woning ingebroken. Dit inbraakpercentage van 1,0% wijkt niet significant af van het inbraakpercentage in de hele wijk (1,8%) of heel Almere (1,2%).

Buurtbewoners met een digitale deurbel voelen zich aan het einde van de pilot aanzienlijk veiliger dan voor de pilot. Het percentage deelnemers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woning daalde van 40% voor de pilot naar 23% aan het einde van de pilot. Ook geven zij de veiligheid in de buurt gemiddeld een 6,5 in plaats van een 5,9 een jaar eerder. Vier op de vijf deelnemers schrijft het verbeterde veiligheidsgevoel toe aan de digitale deurbel. De gemeente Almere gaat voortaan bij het gratis preventieadvies inwoners over de positieve effecten van een digitale deurbel voorlichten.