ALMERE- De gemeente controleert de essen in Almere regelmatig. Afhankelijk van de aantasting en de plaats waar ze staan bepaalt de gemeente wat ze gaat doen en wanneer. Om Almere zo groen mogelijk te houden snoeit de gemeente op sommige plekken de zieke essen eerst. Deze moeten later waarschijnlijk alsnog verwijderd worden. Waar het echt nodig is, worden essen direct verwijderd. Te verwijderen bomen worden gemarkeerd met een stip en lint.

Op veel plekken waar de gemeente zieke essen verwijdert, plant ze ook weer nieuwe bomen terug. Dit kan in het begin een kaal gezicht zijn. Het duurt een aantal jaren voordat een boom echt groot is. Soms worden er niet meteen bomen teruggeplant. Omdat bewoners bijvoorbeeld nog mogen

meedenken over nieuwe bomen in hun buurt. Niet voor alle essen die we verwijderen planten we nieuwe bomen terug. Dit is afhankelijk van de plek, ruimte en hoeveelheid bomen die er nu staat.

Planning

De gemeente verwijdert in 2018 in verschillende wijken zieke essen. Op sommige plekken al in februari en maart. Het gaat dan om essen die gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, omdat ze zwaar zijn aangetast door de ziekte. De gemeente doet nu wat nodig is. Ook in het najaar worden zieke essen verwijderd. Welke essen in Almere ziek zijn en in welke mate wordt jaarlijks bekeken. Ook de komende jaren moet de gemeente Almere op diverse plekken essen verwijderen. De verwachting is in totaal zo’n 10.000 essen in de hele stad.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte is een schimmelziekte. Door de wind verspreiden de schimmelsporen zich door de lucht naar andere essen. Hierdoor raken heel veel essen besmet. De ziekte is niet te bestrijden of te voorkomen. Naar verwachting wordt uiteindelijk ongeveer 90% van alle essen ziek. Essentaksterfte is niet schadelijk voor mensen, dieren en andere boomsoorten.

De ziekte is te herkennen aan dode takken. Hieraan groeien geen bladeren meer. Soms heeft een boom een paar kale takken en verder nog veel takken met bladeren eraan. Op ongebruikelijke plekken komen nieuwe takken met bladeren, bijvoorbeeld aan de onderkant van de takken.