ALMERE - Elke laatste donderdag van de maand organiseert Erfgoedhuis Almere een bijeenkomst over de geschiedenis van Almere; het Erfgoedcafé.

De onderwerpen die besproken worden hebben betrekking op archeologie en het gebouwde erfgoed. Iedereen is welkom, de toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens het terugkerende thema, Erfgoedcafé: jaarlijkse oliebollen-lezing, op donderdag 30 november vertelt Jelle Visser over immaterieel erfgoed en de wortels van de Nederlandse feestdagen.

De (christelijke) feestdagen van de decembermaand worden in Nederland vaak gepresenteerd als immaterieel erfgoed, dat deel uitmaakt van onze nationale identiteit. Verondersteld wordt dat dit erfgoed eeuwenlang min of meer onveranderd is gebleven. Soms worden daarbij de wortels van het sinterklaas- en kerstfeest zelfs in de voorchristelijke periode gezocht. In hoeverre is dit terecht? Is ons immateriële erfgoed echt zo oud, en waarom willen wij dit beschermen?

In deze lezing wordt stilgestaan bij de wortels van onze feestdagen en de manier waarop deze feesten in de loop van de tijd zijn veranderd. Centraal daarin staat de manier waarop feestdagen worden gebruikt om identiteit uit te dragen, en het beroep dat daarbij op het verleden wordt gedaan. Daarbij kan het gaan om het veronderstelde voorchristelijke verleden van de kerstboom, de lampionnen van Sint Maarten of het feit dat Sinterklaas over de daken rijdt.

Jelle Visser is als promovendus betrokken bij een onderzoeksproject naar reliekenverering in de Middeleeuwen (ca. 350 - 1150) aan de Universiteit Utrecht. Zijn dissertatie gaat over de verering van Willibrord en de ideeën over heiligheid die daarin meespelen. Verder doet hij onderzoek naar verschillende vragen rond het thema van de geschiedenis van de middeleeuwse kerk in Nederland en Europa.

Locatie: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, Almere Buiten

Dag: donderdag 30 november 2017

  • 16.30 uur inloop
  • 17.00 uur welkomstwoord
  • 17.05 uur lezing door Jelle Visser
  • 17.40 uur borrel & oliebollen
  • 18.15 uur einde