ALMERE - Kunst in de openbare ruimte kom je in Almere overal tegen. Waar komt dat vandaan, wie heeft het bedacht, wie heeft de kunstenaars uitgekozen, wie heeft ze betaald? In het erfgoedcafé vertelt Brans Stassen van Stichting Kunstambassadeurs daarover voor de tweede keer. Dertig jaar lang werkte Stassen als stedenbouwkundige aan onze stad vanaf het eerste begin in 1972 tot zijn pensioen in 2002. In zijn eerste erfgoedcafélezing behandelde hij de geschiedenis van kunstwerken die tot stand kwamen onder regie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De RIJP, waar Stassen de eerste 12 jaar deelnam aan het Projektburo Almere, ontwikkelde de stad niet alleen tot aan de gemeentewording in 1984, maar bleef daar zeker nog tien jaar actief aan bijdragen en meebetalen tot de opheffing ervan. En bij die ontwikkeling hoorde van begin af aan ook de bevordering van monumentale kunst.

In 1984 richtte wethouder Schaeffer een gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst op (ABK), die tot de eeuwwisseling met hoge ambitie regie gevoerd heeft over alle nieuwe beelden in de stad. Als stedenbouwer heeft Stassen van begin tot eind deelgenomen aan de ABK om de commissie als kenner van de stad bij te staan met de spreiding en de plaatsingskeuze. Elk nieuw beeld verdient een optimale situatie. Juist over de wederwaardigheden en avonturen met de ABK gaat zijn tweede lezing op 28 oktober. Fysiek in het Cultuurcafé van Cultuurhuis Buiten, met gelegenheid voor discussie en een drankje achteraf.

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 28 oktober 19:30-20:30, inloop vanaf 19:00
Waar: Cultuurhuis Almere Buiten (ingang: Cultuurcafé)Adres: Baltimoreplein 106, 1334 KA Almere
Toegang: gratis
Aanmelden: graag van tevoren aanmelden via archeologie@almere.nl

Het tonen van een coronapas en legitimatie is voor dit evenement verplicht.

Kijk voor alle informatie op almere.nl/erfgoedhuis.