ALMERE - De gemeente Almere wil graag weten hoe ondernemers in de stad denken over het ondernemersklimaat en de voorzieningen in de stad. Daarom start er deze week een enquête onder de Almeerse bedrijven om te achterhalen hoe ondernemers tegen de lokale economie aankijken.

Wethouder Mark Pol van Economische Ontwikkeling geeft aan veel belang te hechten aan de mening van Almeerse ondernemers: ‘We spreken uiteraard vaak met ondernemers, maar we kunnen ze niet alle 18.000 persoonlijk treffen. Om toch een beeld te hebben van hun ervaringen en opinies doen we deze enquête. Door zo de thermometer in de lokale economie te steken, kunnen we ons beleid en onze dienstverlening nog beter op de wensen en behoeften van de ondernemers afstemmen. Zo werken we samen aan een verder positieve ontwikkeling van onze lokale economie.’

In de vragenlijst wordt ondernemers gevraagd naar de aard van hun bedrijvigheid en wat ze vinden van het ondernemersklimaat, de lokale arbeidsmarkt en dienstverlening van de gemeente. Voor het onderzoek is een ruime steekproef van 4.000 ondernemers aangeschreven. Hen wordt gevraagd de enquête via internet in te vullen. Dat kan tot 30 maart. De vorige peiling was in 2016.