ALMERE - Gemeente Almere heeft meer dan 18.000 huishoudens bereikt met diverse acties om energiebesparing te stimuleren. Dit ondanks de uitdagingen van de coronaperiode. Met behulp van alle acties hebben huishoudens 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen in huis. In totaal heeft dat gezorgd voor een vermindering van 1,5 miljoen kilo CO2-uitstoot per jaar. Dit is ongeveer evenveel als de jaarlijkse CO2-uitstoot van 370 woningen die op aardgas worden verwarmd. Het college is tevreden over het resultaat.

Wethouder Alexander Sprong: "Het is gelukt door de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) met geld van het Rijk om inwoners mee te krijgen om hun energieverbruik te verminderen. Het gaat dan om eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen, het geven van advies over energiebesparing en het aanbieden van collectieve inkoopacties voor bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie. Al deze maatregelen helpen mee om het energiegebruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet. Het blijft van belang om te investeren in de kennis van onze inwoners over energieverbruik en de mogelijkheden om dit te verminderen. Dat is een cruciale eerste stap in de energietransitie."

Uitgevoerde acties onder de regeling


Tussen 1 mei 2021 en 31 december 2022 werden verschillende acties uitgevoerd voor zowel huurders als woningeigenaren. Voor huurders waren er cadeaubonnen van 90 euro voor kleine energiebesparende maatregelen en ondersteuning door lokale energiecoaches. Daarnaast zijn er online bijeenkomsten georganiseerd over energiebesparing voor huurders en konden zij een energieverbruiksmeter aanvragen. Daarmee kregen ze inzicht in hun verbruik.
Voor woningeigenaren waren er collectieve inkoopacties voor isolatie, zonnepanelen en hybride warmtepompen. Ook konden zij advies krijgen over besparing en het opwekken van energie. En Verenigingen van Eigenaren konden ook advies krijgen over zonnepanelen en energiebesparing. En er zijn twee wijken gedigitaliseerd, zodat woningeigenaren digitale berekeningen konden maken voor het verduurzamen van hun huis.

Resultaten


De acties vanuit de RREW hebben meer dan 18.000 huishoudens in Almere bereikt, waarvan minimaal 50 procent huurders zijn. Door de individuele energieadviezen investeerden woningeigenaren voor meer dan 2,5 miljoen euro in energiebesparende maatregelen. Dit zorgt voor meer dan 500.000 kg CO2-vermindering per jaar. Daarnaast hebben woningeigenaren met de verschillende collectieve inkoopacties in totaal 4 miljoen euro geïnvesteerd in isolatie, zonnepanelen, HR++glas en hybride warmtepompen. Dat zorgt voor een CO2-vermindering van ongeveer 1.000.000 kg CO2-uitstoot per jaar.

Vervolg


Hoewel de RREW is afgerond en de middelen zijn besteed, blijft het college zich inzetten voor energiebesparing als voorbereiding op de warmte- en energietransitie. Het verminderen van energieverbruik blijft een belangrijk uitgangspunt en daarom zal de gemeente het Nationaal Isolatieprogramma uitvoeren, energiecoaches inzetten, collectieve inkoopacties blijven organiseren en energiebesparingsacties bij ondernemers en het MKB faciliteren.