ALKMAAR - Op 11 oktober werd bij het verzetsmonument op de algemene begraafplaats in Stompetoren, stilgestaan bij de omgekomen verzetshelden van de Slag bij Rustenburg. Er kan worden teruggekeken op een mooie herdenkingsplechtigheid.

De stoet van circa 60 personen vertrok vanaf restaurant het Schermer Wapen naar de algemene begraafplaats in Stompetoren. De stoet werd aangevoerd door burgemeester Bruinooge en zijn echtgenote. Bij aankomst op de begraafplaats bleef het gezelschap een moment wachten omdat het 1077 RAFA Squadron van de Edambusters in formatie overvlogen en daarmee een eresaluut maakten naar de verzetshelden. Iets dat zeer gewaardeerd werd.

Na twee minuten stilte werd de taptoe geblazen en legden de burgemeester en zijn echtgenote een bloemstuk bij het monument. Nabestaanden en belangstellenden deden hetzelfde, waarna aansluitend het Wilhelmus werd gezongen. Vervolgens werd een ronde om de kerk gelopen en werden kransen gelegd bij de geallieerden. De klaprozen die bij elk graf stonden, stonden symbool voor het gedicht waar de burgemeester later in zijn woord op terug kwam. Na de kranslegging vertrok de stoet naar het Schermer Wapen waar burgemeester Bruinooge een toespraak hield. Bijgesloten treft u de toespraak aan.